Julkaisuja ja esityksiä

2019

Kantanen, H., Koponen, J., Sointu, E. & Valtonen, T. (2019). Including the student voice: Experiences and learning outcomes of a flipped communication course. Business and Professional Communication Quarterly. [Epub ahead of print 14 Mar 2019] doi https://doi.org/10.1177/2329490619833397

Sointu, E., Hirsto, L., Kankaanpää, J., Valtonen, T., Heikkinen, L., Saarelainen, M. & Ameba-tiimi. (2019, kesäkuu). Opiskelijoiden 2000-luvun taitoihin vaikuttamista Flipped Classroom -lähestymistavalla. Onnistuuko? Paperiesitys Pedaforum 2019 -konferenssissa, Helsinki, Suomi.

Sointu, E., Valtonen, T., Hirsto, L., Kankaanpää, J., Saarelainen, M., Mäkitalo, K., Smits, A. & Manninen, J. (2019). Teachers as users of ICT from the student perspective in higher education flipped classroom classes. Seminar.net – International Journal of Media, Technology & Life-long Learning, 15(1), 1–15.

Sointu, E., Valtonen, T., Kankaanpää, J., Hyypiä, M., Heikkinen, L., & Hirsto, L. (2019). Ingredients for a positive view of Flipped Classroom in higher education. In J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. V. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, et al. (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2019 (pp. 1690–1697). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Valtonen, T., Hoang, N., Smits, A., Tondeur, J., Kukkonen, J., Laru, J., Kankaanpää, J., & Sointu, E. (2019). Mapping support strategies for pre-service teachers’ ICT integration; SQD in Finland. In J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. V. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, et al. (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2019 (pp. 676–683). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

2018

Butler, D., Leahy, M., Twining, P., Akoh, B., Chtouki, Y., Farshadnia, S., ... & Valtonen, T. (2018). Education Systems in the Digital Age: The Need for Alignment. Technology, Knowledge and Learning, 23(3), 473–494.

Henriksen, D., Henderson, M., Creely, E., Ceretkova, S., Černochová, M., Sendova, E., Sointu, E.T., Tienken, C.H (2018). Creativity and Technology in Education: An International Perspective. Technology, Knowledge and Learning (Advance online publication), 1–16. https://doi.org/10.1007/s10758-018-9380-1

Hirsto, L., Sointu, E., Kankaanpää, J., Valtonen, T. & Team Ameba. (2018, marraskuu). Flipped learning in higher education, student perspectives. Paperiesitys The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) 2018-konferenssissa, Portorož, Slovenia.

Kankaanpää, J., Sointu, E., Hirsto, L., Saarelainen, M., Ronkainen, A., Valtonen, T., Kaasinen, A., Heikkinen, L., Pekkarinen, V., Ritvanen, U., Mäkitalo, K., Atjonen, P., & Manninen, J. (2018, elokuu). Flipped Learning -hanke opetushenkilöstön digi- ja pedagogisten taitojen vahvistajana. Symposiumissa R. Pyykkö & E. Sointu (pj), Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Peda-forum, Turku, Suomi.

Kankaanpää, J., Sointu, E. & Valtonen, T. (2018, huhtikuu). Laajamittaista kehittämistoimintaa korkeakoulussa flippaamalla. Posteriesitys ITK -konferenssissa, Hämeenlinna, Suomi.

Pekkarinen, V. & Hirsto, L. (2018, syyskuu). The Role of Social Reflection and Emotions in How the University Teachers Experience Themselves as Teachers and Their Pedagogical Competency. Paperiesitys ECER -konferenssissa, Bolzano, Italy.

Pesonen, E. & Sointu, E. (2018, elokuu). Flippausta 3 korkeakoulun opiskelijoille. Paperiesitys Peda-forumissa, Turku, Suomi.

Sointu, E., Hirsto., L., Kankaanpää, J., & Team Ameba. (2018, marraskuu). Flipping Finland. Paperiesitys The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) 2018 -konferenssissa, Portorož, Slovenia.

Sointu, E. T., Kankaanpää, J., Saarelainen, M., Valtonen, T., Ronkainen, A., Heikkinen, L., Kaasinen, A. R., Pekkarinen, V., Atjonen, P., Manninen, J., Mäkitalo, K., & Hirsto, L. (toim.) (2018). Flippausmanuaali. Haettu 17.9.2018 osoitteesta http://www.uef.fi/flippaus/.

Sointu, E., Valtonen, T., Lambert, M.C., Kankaanpää, J., Hirsto, L. & Mäkitalo, K. (2018, kesäkuu). University students’ perception on their teachers’ technological skills and their own 21st century skills in Flipped Classroom courses. Symposiumissa J. Voogt (pj) Preparing (Student-)Teachers in Using Technology in Their Teaching: An International Perspective. Symposium EdMedia+Innovative Learning 2018 -konferenssissa, Amsterdam, Alankomaat.

Sointu, E., Valtonen, T., Mäkitalo, K., Hirsto, L., Manninen, J., Kankaanpää, J. & Saarelainen, M. (2018, huhtikuu). TVT ja pedagogisten taitojen kehittyminen opiskelijanäkökulmasta FC-opintojaksoilla. Paperiesitys ITK 2018 -konferenssissa, Hämeenlinna, Suomi.

Tusa, N. & Sointu, E. (2018, maaliskuu). Lääkärinlausunto-opetus: kontrolloitu tutkimus luento-opetuksen ja flipped classroom opetuksen välillä. AMEF 2018 – 5. Lääketieteen Koulutuksen yhdistyksen tiedeseminaari, Kuopio, Suomi.

Tusa*, N., Sointu*, E., Kastarinen, H., Valtonen, T., Kaasinen, A., Hirsto, L., ... & Mäntyselkä, P. (2018). Medical certificate education: controlled study between lectures and flipped classroom. BMC Medical Education, 18(1), 243–248. *Tusa and Sointu contributed equally to this work.

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Kankaanpää, J. (2018, kesäkuu). Students’ Perceptions of ICT Use in Higher Education Context. Paperiesitys EdMedia+Innovative Learning 2018 -konferenssissa, Amsterdam, Alankomaat.

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J. & Kankaanpää, J. (2018). Students’ perceptions of ICT use in higher education context. In T. Bastiaens, J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, E. Weippl & O. Zawacki-Richter (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 431-439). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Haettu 18.9.2018 osoitteesta https://www.learntechlib.org/primary/p/184227/.

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J. & Mäkitalo, K. (2018). Best of Finland: Perspectives for the Pre-service Teachers’ Readiness to Take Advantage of ICT in Education. Teoksessa T. Bastiaens, J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, E. Weippl & O. Zawacki-Richter (toim.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 667-674). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

2017

Hirsto, L., & Sointu, E. (2017, elokuu). Yliopisto-opettajien näkökulmia käänteisen opetuksen toteuttamiseen ja omaan oppimiseen. Paperiesitys Peda-forumissa, Vaasa, Suomi.

Pekkarinen, V. & Hirsto, L. (2017). University Lecturers’ Experiences of and Reflections on the Development of Their Pedagogical Competency. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(6), 735–753. doi: 10.1080/00313831.2016.1188148

Sointu, E. (2017, syyskuu). Student Research of Flipped Classroom (FC) pilot. Esitys Flip-Camp -konferenssissa, Rauma, Suomi.

Sointu, E. (2017, syyskuu). With Flipped Classroom (FC) towards Flipped Learning (FL). Esitys Flip-Camp -konferenssissa, Rauma, Suomi.

Sointu, E., Hirsto, L., Heikkinen, L., Saarelainen, M., Kankaanpää, J., Mäkitalo-Siegl, K., . . . Manninen, J. (2017, elokuu). Flipped learning at UEF . Symposiumissa R. Pyykkö (pj), Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Peda-forum, Vaasa, Suomi.

Sointu, E., Hirsto, L., Kankaanpää, J., Heikkinen, L., Kantanen, H., Paajanen, V., . .. Manninen, J. (2017, elokuu). Näkökulmaa flippaukseen opiskelija-aineistosta. Paperiesitys Peda-forumissa, Vaasa, Suomi.

Sointu, E., Hirsto, L., Kantanen, H., Paajanen, V., Pesonen, E., Heikkinen, L. + team Ameba (2017, elokuu). Flippausta UEFissa. Paperiesitys Peda-forumissa, Vaasa, Suomi.

Sointu, E., Kankaanpää, J., Schwab, U., Tusa, N., Paajanen, V., Pesonen, E., Kasanen, K., Rosenius, R. & Team Ameba (2017, marraskuu). On the way of flipping the whole university. Paperiesitys The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) 2017 -konferenssissa, Hämeenlinna, Suomi.

Sointu, E., Valtonen, T., Hirsto, L., Mäkitalo-Siegl, K., Saarelainen, M., Heikkinen, L., . . . Manninen, J. (2017, syyskuu). Students’ perception of flipped classroom in university courses. Paperi esitetty The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) -konferenssissa, Tampere, Suomi.

Sointu, E., Saarelainen, M., Holmlunnd, E., Huuskonen, M., Viklund, E., + UEF Ameba-tiimi. (2017, syyskuu). Tutkimassa Peer Instruction Flippausta Savoniassa. AMK-koulutuksesta vastaavien johtajien työseminaari, Maarianhamina, Suomi.

Voogt, J., Valtonen, T., Sointu, E., Kontkanen, Kukkonen., Pöntinen…Rosenberg, J. (2017). (Future) Teachers’ Use of Technology and Development of TPACK: Insights from a Global Perspective. Teoksessa P. Resta & S. Smith (toim.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 (pp. 2499-2503). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

2016

Airaksinen, J. (2016). Mikä saa yliopiston opettajan flippaamaan? Tapaustutkimus Itä-Suomen yliopiston Flipped Classroom -kokeiluhankkeesta (pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto). Luettavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20161046

Hirsto, L. & Väisänen, S. (2016, kesäkuu). Teacher students’ perspectives to teacher education paradigms, approaches to learning and epistemic beliefs in relation to goals and outcomes in a flipped learning pedagogical course. Paperiesitys The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG 11 -konferenssissa, Zürich, Sveitsi.

Mäkitalo-Siegl, K., Kankaanpää, J., Saarelainen, M., & Heikkinen, L. (2016, elokuu). Higher education students’ experiences on flipped classroom. Paperiesitys the 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education 2016 -konferenssissa, Savonlinna, Suomi. http://www.uef.fi/documents/222346/0/Abstract+Book+ISNITE2016+2nd+Edition.pdf/43c94e2d-0b7f-4602-8620-d0dae22a86dd

Mäkitalo-Siegl, K., Kankaanpää, J., Heikkinen, L., & Saarelainen, M. (2016, marraskuu). Higher education students’ experiences on flipped classroom in physics. Paperiesitys The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) 2016 -konferenssissa, Porto, Portugali.

Pekkarinen, V. & Hirsto, L. (2016, marraskuu). Pedagogical competency –what is it? Self evaluations and views on the areas of pedagogical competency by multidiscliplinary group of university teachers. Posteri The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) 2016 -konferenssissa, Porto, Portugali.

Sointu, S., Mäkitalo-Siegl, K., Hirsto, L., Valtonen, T., Hacklin, S., Heikkinen, L., . . . Saarelainen, M. (2016, marraskuu). A project of using flipped classroom methods in the entire university. Paperiesitys The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) 2016 -konferenssissa, Porto, Portugali.

Sointu, E., Mäkitalo-Siegl, K., Hirsto, L., Valtonen, T., Manninen, J., Kaasinen, A., . . . Saarelainen, M. (2016, marraskuu). Koko yliopisto flippaa!? Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 2016, Turku, Suomi.