Flipped Learning -hanke

Flipped Learning -hanke on yksi kokonaisuus Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Turun yliopiston koordinoimassa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen –kärkihankkeessa (2017–2019). Flipped Learning -hanke kuuluu Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! –osahankeen piiriin, jossa yhteistyöyliopistoina ovat Jyväskylän yliopisto, Taideyliopisto ja Turun yliopisto.

 

Flipped Learning -hankkeen tavoitteena on tutkimusperustaisesti kehittää yliopistoissa opetusta antavien henkilöiden digipedagogisia taitoja, tarjoten heille paremmat valmiudet opiskelijalähtöisten ja oppijakeskeisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen sekä edistäen näin opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitoja. Hankkeessa käytetään sekä käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) että käänteisen oppimisen (Flipped Learning) lähestymistapoja.

Hankkeen aikana koulutetaan opettajia käänteisen opetuksen pariin sekä Itä-Suomen yliopistosta, että hankkeen yhteistyöyliopistoista. Keväällä 2018 käynnistyneen koulutuksen aikana opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksensa ”flippausta” hyödyntäen. Osana hanketta työstetään verkkoon julkista flippaukseen liittyvää koulutusmateriaalia, jota käytetään myös koulutuksessa. Lisäksi kouluttajina toimivat Ameba-tiimi ja Opintopalvelut tarjoavat tukea opettajille yksilöllisesti ja ryhmittäin.

Yhteistyöyliopistojen opettajat myös suunnittelevat flippausmenetelmän käyttöönottoa omassa yliopistossaan ja kouluttavat vuoden 2019 aikana oman yliopistonsa henkilöstöä. Flipped Learning -hankkeen akateemisena johtajana toimii tutkijatohtori Erkko Sointu.

 

 

Osana hanketta myönnettiin UEF:ssa avustuksia opetuksen ja flippauksen kehittämistä varten. Rahoitusta myönnettiin kuudelle hankkeelle, joiden raportit löytyvät Flippausmanuaalin kehittämishankkkeet-sivulta.

Työryhmä:

  • Laura Hirsto, tutkimusjohtaja, Opettajien digitaidot ajantasalle -alahankkeen johtaja ja Flipped Learning -hankkeen projektin johtaja
  • Erkko Sointu, tutkijatohtori (tenure track), Flipped Learning -hankkeen akateeminen johtaja
  • Tuula Heide, Opetus- ja oppimispalveluiden päällikkö, Opintopalvelut
  • Jenni Kankaanpää, projektitutkija
  • Antti Ronkainen, projektitutkija
  • Antti Kauppila, suunnittelija, Opintopalvelut

Hankkeen rahoittaja:

Yhteistyöyliopistot: