Ameba-tiimi oppimisympäristöjä kehittämässä

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi syntyi vuoden 2015 lopulla, kun tuolloin oppimisympäristöjen kehittämispäällikkönä toiminut yliopiston lehtori Markku Saarelainen kokosi tiimin tukemaan yliopistossa laajentunutta Flipped Classroom -menetelmän (käänteisopetus, "flippaus") käyttöä. Ameba-tiimi on toiminut aktiivisesti vuodesta 2016 lähtien ja tukee flippauksen lisäksi yliopiston oppimisympäristöjen tutkimuspohjaista kehittämistä (Itä-Suomen yliopiston strateginen oppimisympäristöjen kehittämisen toimenpideohjelma 2015–2020).

Ameba-tiimin jäsenet työskentelevät eri tieteenaloilla ja molemmilla yliopiston kampuksilla.  Tiimi on nimensä mukaisesti joustava ja sopeutumiskykyinen erilaisesta oppimisen, korkeakouluopetuksen, tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja oppimisympäristöjen tutkimuksen ja kehittämisen osaajista koostuva ryhmä. Tutkimuksesta löytyy lisätietoja Tutkimus-sivulta ja tiimin jäseniin voi tutustua Tutkijat-sivulla.