alzheimermarkkeri( at )uef.fi

Puh.  0400 648 632

 

Biomarkkerilaboratorion toiminta kesällä 2020

Alzheimerin taudin merkkiaineiden analytiikkapalvelussa ei ole kesätaukoa vuonna 2020.

Laboratorioon voi lähettää näytteitä myös heinäkuussa ja näytteet analysoidaan luvatussa vastausjassa (1kk).

 


Päivitetty 1.7.2020

 

 

Alzheimermarkkeritutkimukset

Vasemmalla on  linkit Biomarkkerilaboratorion maksupalvelutoimintana tehtäviin määrityksiin.

Alzheimerin taudin aiheuttamat aivomuutokset kehittyvät hitaasti, ja ne ovat havaittavissa jo vuosia ennen kuin tauti aiheuttaa kliinisiä oireita. Alzheimerin taudin aivomuutoksiin liittyviä proteiineja ovat tau-proteiini sekä sen fosforyloitunut muoto fosfo-tau, ja amyloidi-beta42, joita voidaan mitata selkäydinnesteestä.

Terveisiin henkilöihin verrattuna Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla selkäydinnesteen amyloidi-beta42 pitoisuus on alentunut, tau- ja fosfo-tau -pitoisuudet ovat kohonneet. Tutkimustieto selkäydinnesteen markkereiden käytettävyydestä Alzheimerin taudin diagnostiikassa on kasvanut niin vakuuttavaksi, että selkäydinnestetutkimukset sisältyvät yhtenä positiivisena varmentavana tutkimuksena nykyiseen Alzheimerin taudin diagnostiseen kriteeristöön.

Testistä voi olla hyötyä etenkin lieväoireisilla potilailla, joilla epäillään Alzheimerin tautia, depression ja Alzheimerin taudin erotusdiagnostiikassa, sekä potilailla, joilla on epätyypillinen taudinkuva.

Alzheimerin taudin merkkiainemenetelmät ovat laboratoriossamme käyttötarkoitustaan varten validoituja. Seuraamme niiden laatua jatkuvasti sisäisten kontrollien avulla ja osallistumalla kansainväliseen, The Alzheimer's Associationin organisoimaan laaduntarkkailuohjelmaan. Li-FosTau, Li-Tau ja Li-BAm42 ovat akkreditoituja tutkimuksia. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T320, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189:2013.

 

Merkkiaineiden hinnat

Merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) on tarkistettu 1.6.2020. Hinnoissa ei tapahtunut muutoksia:

  • Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: 364,00 €
  • Kahden merkkiaineen yhdistelmä: 247,00 €
  • Yksittäinen merkkiaine: 154,00 €

Lisätietoja

Laboratorion johtaja
Sanna-Kaisa Herukka, FT
Kliininen lääketiede / Neurologia
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
040 548 62 47
sanna-kaisa.herukka( at )uef.fi 

Asiakaspalaute

Voittte antaa palautetta toiminnastamme Asiakaspalaute-sivulla. Palautteenne on meille tärkeä !