Teknologia opettajan apuna

Ohessa on esitelty muutamia yksinkertaisia tapoja ottaa teknologia osaksi liikunnanopetusta siten, että se palvelee oppilaan lisäksi myös opettajaa. Tavoitteena on, että teknologia avulla oppilaat aktivoituvat, suunnittelevat, saavat ohjeita ja arvioivat omaa toimintaansa ilman opettajan jatkuvaa läsnäoloa ja ohjeistusta.

Käytetyllä teknologia muodolla ei ole merkitystä, vaan käytössä voivat olla koulun omat vanhat läppärit, uutuuttaan kiiltävät iPadit tai oppilaiden omat laitteet. Teknologian tarve syntyy opettajan tarpeesta saada enemmän aikaa henkilökohtaiselle oppilaskontaktille, ja näitä menetelmiä hyödyntäen hän saa lisää aikaa ohjata niitä, jotka tarvitsevat enemmän opettajan aikaa tai tekevät harjoitetta, jossa opettajan läsnäolo on tarpeen esimerkiksi turvallisuussyistä.

Teknologinen apuopettaja

Jaetaan luokka kahteen osaan. Toinen puoli tekee esimerkiksi lihaskuntoharjoitteita jonkin appsisovelluksen ohjaamana (esim. 7 minute workout) ja toinen puoli tekee jotain opettajan tarkempaa huomiota vaativaa esim. hankalia välineenkäsittelyharjoituksia tai jonkin vaikeamman liikekokonaisuuden(puolivoltti) kehittelyä.

Näin opettaja pystyy keskittymään pienempään oppilasryhmään kerrallaan ja pystyy paremmin ohjaamaan ja antamaan palautetta yksittäisen oppilaan tasolla.

Tästä teknologian sovelluksesta löytyy käytännön esimerkki esimerkkitunneista löytyvästä Välineenkäsittelyä pareittain- tunnista.

Suoritusohjeena

Piste- tai ratatyöskentelyssä opettaja valitsee ja lataa esimerkiksi kuudelle eri laitteelle valmiiksi listan videoita (tai vain yksittäisen videon), jotka kertovat oppilaalle, mitä pisteellä tai radan kohdassa tehdään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi iPadilla viemällä videot Book Creator- appsiin tai windows-laitteilla luomalla kansiorakenteen kautta lista kunkin pisteen videoista. Esimerkkisuunnitelmissamme on oppitunti, jossa tämäntyyppistä ohjeistusta käytetään liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen opetukseen.

Itsearvioinnin välineenä

Video delay

Pistetyöskentelyssä esimerkiksi hyppypisteelle otetaan telineellä oleva laite, jolla on jokin video delay- ohjelma. Oppilas tekee suorituksen, jonka jälkeen hän kävelee laitteelle, joka näyttää hänen tekemänsä suorituksen suoratoistona valitulla viiveellä.

Hidastus

Parityöskentelyssä pari tekee vuorotellen suoritteita, jotka toinen kuvaa esimerkiksi Slopro-applikaatiolla. Suorituksen jälkeen oppija näkee oman suorituksensa hidastettuna ja pystyy tarvittaessa katsomaan sen useita kertoja. Näin hänellä on omien havaintojensa kautta mahdollista arvioida omaa taidonoppimistaan ja kehittymisen kohteitaan.