Lomakkeita, suunnitelmapohjia ja muuta oheismateriaalia

     

Suunnitelmalomakkeet ladattavassa muodossa

Tuntisuunnitelmalomake 

Jaksosuunnitelmalomake

Oppimisympäristöittäin luokiteltuja harjoitteita

Monipuolisia harjoitteita jäälle

Välineenkäsittelyharjoitteita

Suunnistus osana koulun liikunnan opetusta

Opettajaopintoihin liittyviä luento- ja demomateriaaleja

Opettajan vastuut ja velvollisuudet

TaTa2 opintojakson liikunnan demomateriaalit (teoriaa yhdistettynä käytännön esimerkkeihin)

TaTa3 opintojakson liikunnan demomateriaalit (liikuntaa eri ympäritöissä)