Tuntisuunnitelmia

Oheisissa tuntisuunnitelmissa on tavoitteena uuden opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetus, jossa tavoitteena on liikunnallisten tietojen ja taitojen opetus. Suunnittelussa on käytetty Joensuun normaalikoulun opettajaopiskelijoiden käytössä olevaa tuntisuunnitelmapohjaa, jonka rakennetta on esitelty tämän sivuston OPS2016 ja liikunta- osiossa. Teknologia ei näyttele niissä korostetun suurta roolia, mutta se on mukana soveltuvin osin. Osaan tunneista olemme tekemässä videomateriaalia, jossa oppitunnin sisällöt ja tavoitteet esitellään konkreettisesti. 

 

Motoristen perustaitojen harjoittelua kentällä (alkuopetus)

Liikkumis- ja tasapainotaitoja sekä kuntoliikuntaa salissa

Alkuopetukselle suunnattu jääliikuntatunti

3.-6. luokille suunnattu jääliikuntatunti

Välineenkäsittelyä pareittain

Pallonkäsittelytunti saliin

Liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja salissa (läppäriohjeistus)

Hyppynarutunti