Projekti

Ammatillinen kosketus osana vanhustyön taitoja ja etiikkaa (AKTE) – hankkeessa tarkastelemme, miten vanhustyöntekijät käyttävät kosketusta työssään ja miten he kokevat kosketustilanteet. Lisäksi selvitämme, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia alan opettajilla ja opiskelijoilla kosketuksesta vanhustyön opetuksessa.

Hankkeemme lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan kosketusta voisi hyödyntää hoivatyössä suunnitelmallisemmin. Tutkimukset osoittavat, että hoitajan lyhytaikainenkin mutta harkittu ja hallittu kosketus viestii hoivattavalle läsnäoloa ja välittämistä. Vanhusten fysiologista, psykososiaalista ja hengellistä elämänlaatua voitaisiin parantaa merkittävästi hoivaavalla kosketuksella. Kosketuksen puute kuitenkin vaivaa tutkimusten mukaan erityisesti vanhuksia ja vanhuspotilaita. Sen takia kosketuksen tutkiminen ja kehittäminen osana hoivan käytäntöjä on tärkeää.

Tutkimushankkeemme on ajankohtainen myös siksi, että tulevaisuuden hoivahaasteen ratkaisuissa keskitytään yhä enemmän hoivarobotiikan kehittämiseen. Kosketus on kuitenkin turvallinen ja kustannustehokas keino parantaa hoivan laatua ja vaikuttavuutta. Me emme näe hoivan ruumiillisuutta ja teknologisuutta vastakkaisina vaan toisiaan täydentävinä lähestymistapoina. Niitä on tutkittava ja kehitettävä rinnakkain, kuten AKTE:ssa teemme.  

AKTE-hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto.