Yritysoikeuden perusteet 6 op yhteistyöoppilaitoksille

Osaamistavoite Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tunnistaa ja hallita yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia osa-alueita. Opintojaksolla opiskellaan keskeinen yritystoimintaan liittyvä sääntely kuten liiketoiminnan, liikekilpailun ja kaupankäynnin oikeudellinen sääntely sekä työoikeuden perusasioita. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiltä osiltaan Suomen oikeusjärjestelmän, oikeudelliset käsitteet ja tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät oikeudenalat sekä osaa hahmottaa yritystoimintaa oikeudellisista lähtökohdista.
Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille yritysoikeudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot toteutetaan niin, että opiskelija voi opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintojakson suoritustapana on verkkotentti. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068