Psykoterapeuttikoulutus // Yleistä

Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994 ja sen muutoksen 1120/2010 §2a) mukaista aikuiskoulutusta. Koulutus on luonteeltaan terveydenhuoltoalan täydennyskoulutusta. Hakijalta edellytetään soveltuvaa pohjakoulutusta, työkokemusta mielenterveyspalveluissa tai vastaavissa tehtävissä, valintahaastattelussa todettua soveltuvuutta sekä mahdollisuutta tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana.

Vuoden 2012 alusta psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on,  että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Itä-Suomen yliopistossa koulutus järjestetään yhteistyössä filosofisen tiedekunnan ja terveystieteiden tiedekunnan sekä ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Käytännön toteuttajina toimivat  psykologian tai  psykiatrian oppiaineet tai erilaiset ulkopuoliset asiantuntijaorganisaatiot.

Psykoterapia

Psykoterapia on psykologinen hoito- ja kuntoutusmuoto, joka kohdistuu erilaisiin mielenterveyden häiriöihin. Psykoterapiassa on kyse jäsentyneestä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan/potilaiden ja hoitavan henkilön/henkilöiden välillä. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää psyykkisiä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Psykoterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun teoreettiseen tietoon ja käytännön kliinisessä työssä saatuun näyttöön. Suomessa keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä ovat psykoanalyyttiset, käyttäytymistieteelliset ja erilaiset kognitiiviset psykoterapiat sekä perhe- ja ryhmäterapiat ja näistä viitekehyksistä johdetut menetelmät ja sovellukset.