AVOIMEN VÄYLÄ TUTKINTO-OPISKELIJAKSI

Avoimessa yliopiston tarjonnassa olevat opintojaksot ovat aina tutkinnon osia, joten avoimessa yliopistossa suorittamasi opintojaksot ovat samoja opintoja, mitä tutkintoa suorittavat opiskelijat  opiskelevat yliopistossa. Avoimen yliopiston väylä on yksi polku tutkinto-opiskelijaksi. Voit hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella.

Avoimessa yliopistossa voi käynnistää tutkintotavoitteisen opiskelun jo ennen kuin on saanut tutkinto-opiskelupaikkaa yliopistossa. Tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa yliopistossa on pitkäjänteistä opiskelua ja opintoja on tuolloin hyvä suunnitella yhdessä oppiaineen suunnittelijan tai opinto-ohjaajien kanssa. Hyvä suunnittelu tukee tavoitteeseen pääsemistä!

Mitä opintoja vaaditaan avoimen yliopiston opintojen väylään?

Avoimen yliopiston väylien valintaperusteet vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Joissakin oppiaineessa valintaperusteena on hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot 25 opintopistettä ja toisissa jopa aineopinnot 60 opintopistettä. Tutustu valintaperusteisiin Hae yliopistoon -palvelussa, avoimen yliopiston opinnoilla hakevat.

Opintojen valintaperusteisiin pääset klikkaamalla Hakeminen-välilehteä, josta avautuu valitsemasi koulutuksen Valintaperusteet (katso kuva alla).

Uusien väylien kehittäminen 2018-2020

Avoimen yliopiston väyliä kehitetään aktiivisesti yliopistoissa Toinen reitti yliopistoon (TRY)  -hankkeessa. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä on mukana 11 yliopistoa ja 30 eri oppiainetta. Hankkeen aikana tullaan pilotoimaan myös uusia reittejä yliopistoon.

Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamista ja korkeakoulukelpoisuutta sekä edellytyksiä menestyä yliopisto-opinnoissa. Myös Itä-Suomen yliopisto on kehitystyössä aktiivisesti mukana. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Tämän vuoksi avoimen yliopiston opinnot kannattavat myös tulevaisuudessa.

Twitter & Instagram  

@try_hanke 
#toinenreittiyliopistoon