Urheilujohtamisen aineopinnot 30 op verkko-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Opinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brändaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Opintojaksot

Urheilujohtaminen 6 op
Urheilutaloustiede 6 op
Urheiluoikeus 6 op
Tapahtumajohtaminen 6 op
Urheilumarkkinointi ja brändien hallinta 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot toteutetaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Joitakin opintojaksoja on mahdollista toteuttaa myös lähiopetuksena. Näistä voi neuvotella suunnittelijan kanssa.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068