MANOT // KOKEILUT


TYÖNHAKIJAESITTELYT

Video-CV:iden rinnalle syntyi idea vastaavan sisällön tuottamisesta työnantajille kirjallisessa muodossa. Ideaa pilotoitiin hoiva-avustajiksi valmistuvien maahanmuuttajien ryhmässä, jolla työnhaku oli erittäin ajankohtaista juuri sillä hetkellä. Kokeilun ideana oli toteuttaa suomenkielinen kirjallinen esittely työnhakijan osaamisesta työnhaun tueksi. Työnhakijaesittelyssä tuotiin esille samankaltaisia asioita kuin video-CV:ssä. Ajatuksena oli, että A4-kokoinen esittely olisi helppo toimittaa potentiaalisille työnantajille joko tulostettuna tai sähköisenä versiona. Lisäksi esittelystä voisi olla hyötyä myös esimerkiksi työhaastatteluun valmistautuessa, koska kirjallisesta esittelystä työnhakija voi kerrata, miten ja mitä omasta osaamisestaan pitäisi kertoa.

Kirjallisen työnhakijaesittelyn etuna oli sen helppo jakelu työnantajille joko sähköisenä tai tulostettuna. Lisäksi esittely antoi melko hyvän kuvan työnhakijan kielitaidosta sekä toi esille hakijan persoonaa paremmin kuin perinteinen CV. Sekä työnhakijaesittelyn että video-CV:n tarkoituksena olikin herättää työnantajien kiinnostus. Hankkeen aikana työnhakijaesittelyn tehneiltä osallistujilta ei onnistuttu saamaan palautetta siitä, oliko esittelystä konkreettista apua työn haussa. Työllistymistä tukevan verkoston sisällä tämän tyyppistä esittelyä pidettiin kuitenkin toimivana lisänä työn haun tukemisessa ja työnantajien kontaktoimisessa ja ryhmän esittelyjä jaettiin eteenpäin potentiaalisille työnantajille pilottiryhmään osallistuneiden luvalla.

Työnhakijaesittely

Lue lisää työnhakijaesittelyjen kokeilusta

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:

Sanna Soppela

050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi