MANOT // KOKEILUT


TYÖN VARJOSTAMINEN ELI JOB SHADOWING

Työn varjostamisella (Job shadowing) tarkoitetaan toimintaa, jossa työnhakija menee avoimien työmarkkinoilla olevaan työpaikkaan muutaman päivän–kahden viikon ajaksi seuraamaan työyhteisön toimintaa ja jonkun työntekijän työntekemistä. Työnhakija ei siis varsinaisesti tee tai kokeile itse työn tekemistä varjostamisen aikana, vaan hän toimii vain eräänlaisena varjona työntekijälle ja pääsee näin näkemään työn sisältöä käytännössä autenttisessa työympäristössä ja -tilanteissa. Varjostamisen tavoitteena on työnhakijan näkökulmasta saada lisää tietoa suomalaisten työpaikkojen toiminnasta ja kiinnostavan alan osaamisvaateista sekä työnantajayhteistyön näkökulmasta avata ovia sellaisiin työpaikkoihin, jotka eivät vielä ole työllistäneet maahanmuuttajia.

Työn varjostamisen pilotointia suunniteltiin useiden eri tahojen kanssa, sillä toimintamalli herätti laajaa kiinnostusta. Toimintamallin etuna nähtiin, että maahanmuuttaja pääsisi työtä varjostamalla helposti vertaamaan omaa osaamistaan työtehtävän vaatimuksiin (kielitaitovaatimukset, osaamisvaatimukset) sekä varjostettavan työn sisältöön Suomessa. Lisäksi työn varjostamisen toimintamalli lisäisi yhteistyötä yritysten kanssa sekä avaisi mahdollisesti uusia väyliä työllistyä työpaikkoihin, joissa ei vielä ole kokemusta maahanmuuttajien rekrytoinnista. Työn varjostamisen pilotoinnissa pyrittiin siihen, että työn varjostajan ottaminen yritykseen olisi työnantajalle mahdollisimman helppoa, eikä työnantajan tarvitsisi tehdä muuta kuin antaa suostumus.

Käytännössä työn varjostamisen pilotointia ei pystytty toteuttamaan hankkeen aikana, koska toimintamallia ei saatu nykyisten palveluiden ja lainsäädännön osalta riittävän joustavaksi. Pilotointeja ei päästy toteuttamaan, sillä haasteeksi muodostuivat erityisesti työnhakija-asiakkaan (työn varjostaja) vakuutuskysymykset sekä ohjauksen järjestäminen esimerkiksi työkokeilun kautta työtä varjostettaessa. Työn varjostamisen käytännön järjestämisestä ei siis hankkeessa saatu kokemusta, eikä hankkeessa näin ollen saatu tietoa siitä, miten työnantajat suhtautuisivat työn varjostajiin.


Lue lisää työn varjostamiseen liittyvistä havainnoista

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi