Varhaiskasvatuksen opettajaksi  avoimen yliopiston kautta 

Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman VAKAVA-koetta! Suorittamalla avoimessa yliopistossa väyläopinnot 25 op, voit hakea varhaiskasvatuksen opettaja-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Haku on kaksivaiheinen, jossa ensimmäinen vaihe muodostuu aiemmista yliopisto-opinnoista ja toinen vaihe opettajakoulutuksen yhteisestä soveltuvuuskokeesta.

Ala  Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus
Vastaava yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Laajuus 25 op
Opiskelijamäärä Valitaan 20 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa/opintopiste

Tyttö, jonka iholla ja vaatteissa maaleja

Mitä ovat varhaiskasvatuksen väyläopinnot?

Varhaiskasvatuksen väyläopinnot muodostuvat kasvatustieteellisen alan perusopinnoista (painotuksena varhaiskasvatus) 25 op Avoimessa yliopistossa. Suoritettuaan vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

Avoimen väylässä hakevat kutsutaan samaan soveltuvuuskokeeseen, kuin päävalinnassa hakevat. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeessa saatavan pistemäärän perusteella.

Väyläpilotin opinnot: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) 25 op 

Väyläpilotin opiskelija hyötyy!

  • Mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti Avoimessa yliopistossa vaikka työn ohessa. 
  • Mahdollisuus Avoimen yliopiston opinnoilla varmistua omasta alasta. 
  • Osa tutkinnosta suoritettuna jo valmiiksi Avoimessa yliopistossa. 
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta. 

Suoritustapa

Opinnot ovat suoritettavissa pääosin verkkovälitteisesti ja niissä on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Maksut

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 e / opintopiste ilmoittautuessasi opintokokonaisuuteen. Tutustu opintoihin: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) 25 op, 250 euroa ja opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa.

Opiskelijavalinta

Haku varhaiskasvatuksen opettajaopintoihin on keväällä 2021. Väyläkriteerit julkaistaan viimeistään lokakuussa 2020. 

Mitä varhaiskasvatuksen opettaja tekee? 

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa opiskellaan kandidaatin tutkinto, joka tuottaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan kelpoisuuden. Kandidaatin tutkinnon pääaine on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Opinnoissa perehdytään pienten lasten kasvatukseen, opetukseen ja hoivaan sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaan. Opintojen myötä hallitset lapsen luontaisen kehitysprosessin, osaat tarkastella oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja sekä arvioida kriittisesti varhaiskasvatuksen ilmiöitä oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tutustu UEF varhaiskasvatuksen blogiin!
Tutustu töissä.fi:stä valmistuneiden työllistymisen lukuihin

Lisätietoja

Kasvatusalan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 050 466 8554. Lisätietoja antavat myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat.