Hae varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta keväällä 2020 ilman VAKAVA-koetta

Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä uusi väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

  • Ala: kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus
  • Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
  • Yhteishaku tutkinto-opiskelijaksi 18.3. – 1.4.2020

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai
  • kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) (25 op) tai
  • kasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai
  • kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op) tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai
  • erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) tai
  • psykologian perusopinnot (25 op).

Valintamenettely on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe perustuu aiempiin yliopisto-opintohin. Valinnan toinen vaihe on soveltuvuuskoe. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen valinnan ensimmäisen vaiheen perusteella. 

Tutustu täsmällisiin valintaperusteisiin, hakukelpoisuusvaatimuksiin sekä soveltuvuuskokeeseenVarhaiskasvatuksen opettajakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v) > Hakeminen-välilehti > Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v).

Opintojen täydentäminen avoimen väylää varten

Eikö sinulla ole vielä tarvittavia perusopintoja avoimen väylää varten? Ei hätää, voit hakeutua opiskelemaan Kasvatustieteellisen alan perusopintoja Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon syksyllä 2020. Tutustu opintojen rakenteeseen.

Mitä varhaiskasvatuksen opettaja tekee?

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa opiskellaan kandidaatin tutkinto, joka tuottaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan kelpoisuuden. Kandidaatin tutkinnon pääaine on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Opinnoissa perehdytään pienten lasten kasvatukseen, opetukseen ja hoivaan sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaan. Opintojen myötä hallitset lapsen luontaisen kehitysprosessin, osaat tarkastella oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja sekä arvioida kriittisesti varhaiskasvatuksen ilmiöitä oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tutustu varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseemme:

Lisätietoja

Kasvatusalan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 050 466 8554. Lisätietoja antavat myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat.