Teologian opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta

Itä-Suomen yliopiston Teologian osasto ja Avoin yliopisto avaavat uudenlaisen väylän tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Valitsemme teologian väyläpilottiin opiskelijaryhmän suorittamaan tutkintotavoitteisesti yleisen teologian opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Kaikki pilottiryhmän mukana vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneet opiskelijat hyväksytään tutkinto-opiskelijoiksi ilman erillistä valintakoetta.

Ilmoittautuminen väylåpilottiin on päättynyt ja opiskelijat valittu. Jos haluat aloittaa teologian opinnot omaehtoisesti, lisätietoja täältä.

Minustako teologi?

Testaa, olisiko teologia sinulle soveltuvin koulutusala!

Haku teolofian väyläpilottiryhmään käynnistyy 1.7.2019.

Mikä on teologian väyläpilotti?

Pilottiryhmään valitaan kaksikymmentä (20) opiskelijaa.

Pilottiryhmä suorittaa lukuvuoden 2019-2020 aikana yleisen teologian perusopinnot (25 op) sekä opintojaksot Tieteenfilosofiaa teologeille (2 op) ja English Academic Reading Skills (2 op) Avoimessa yliopistossa. Suorittamalla opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) pilottiryhmän mukana, opiskelija valitaan kevätlukukauden 2020 yhteisvalinnassa läntisen teologian tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

Väyläpilotin opiskelijat hyötyvät:

  • Varma sisäänpääsy tutkinto-opiskelijaksi valintakriteerit täyttäville.
  • Osa tutkinnosta suoritettu ensimmäisen lukuvuoden aikana Avoimessa yliopistossa.
  • Ohjattua opiskelua ja ryhmäytymistä muiden pilottiryhmässä opiskelevien kanssa.
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta.
  • Mahdollisuus opiskella sivutoimisesti.

Suoritustapa

Opinnot ovat suoritettavissa verkkovälitteisesti lukuun ottamatta muutamia lähiopetuspäiviä Joensuussa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Opetuksen aikataulu päivitetään tälle verkkosivulle kesäkuun aikana.

Maksut ja ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 - 12 euroa/opintopiste. Pilottiopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

  • Yleiset teologian perusopinnot 25 op, 250 euroa
  • Tieteenfilosofiaa teologeille 2 op, 24 euroa
  • English Academic Reading Skills 2 op

Tutustu opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa.

Opiskelijavalinta

Ilmoittautuminen väyläpilottiin alkaa 1.7.2019 kello 9 ja päättyy 31.7.2019 kello 16. Opiskelijat (20 hakijaa) valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja valinnasta ilmoitetaan hakijoille elokuun alussa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 20, otetaan muut varasijoille. 


Väyläpilottiin ei voi hakea, mikäli on ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä suorittanut väyläpilotin opintoja 15 op tai enemmän. Tällöin opiskelija voi suorittaa opinnot loppuun omaan tahtiin ja hakea tutkinto-opiskelijaksi toisessa hakuryhmässä. 

Minkälaista teologian opiskelu on ja mihin teologina voi työllistyä

 

Tutustu myös teologian osaston verkkosivuihin.

Lisätietoja työllistymisestä, työnkuvista ja palkkauksesta löydät myös Töissä -palvelusta ja Urapolulla -palvelusta

Mikäli haluat opiskella itsenäisesti

Mikäli et halua mukaan ohjattuun aikataulutettuun pilottiryhmään, mutta haluaisit opiskella teologiaa. Voit ilmoittautua Avoimen yliopiston teologian opintoihin opintojakso- tai opintokokonaisuus kerrallaan. Sisällöllisesti opinnot ovat vastaavia kuin pilottiopiskelijoilla. Tutustu avoimen yliopiston teologian opintoihin!

Lisätietoja kokeilusta

Verkkoinfo teologian väyläpilotista kiinnostuneille

 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Tiina Juurela, tiina.juurela@uef.fi.