Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot yhteistyöoppilaitoksille

Sisältö

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista eri näkökulmista. Kiinnostuksen kohteina ovat johtamisen sisältö, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, organisointi ja ohjaus sekä toiminnan muutosten arviointi. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteellisiä lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, sosionomit, sosiaalityöntekijät, terveys- tai yhteiskuntatieteiden maisterit, -lisensiaatit ja -tohtorit, apteekkialan asiantuntijat jne.) sekä kaikki sosiaali- ja terveysjohtamisesta kiinnostuneet, joilla on tarve vahvistaa tutkittuun tietoon perustuvaa johtamisen ja hallinnonalan osaamista.

Opinnot soveltuvat johtajan uralle aikoville, esimiestehtävissä jo toimiville ja niille, jotka toimivat alalla erilaisissa suunnittelu, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Osaamistavoitteet Opiskelija saa valmiuksia akateemisiin opiskelutaitoihin, oppii sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat ja johtamisen peruskäsitteet, tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten uudistusten sekä laajempien muutosten suhteet ja merkityksen yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tiedon käyttämiseen ja soveltamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa sekä oppii tuntemaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja johtamisteoreettisia suuntauksia. Opintojen aikana opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteiden tieteenaloihin, tutkimusalueisiin ja tutkimuksiin.

Opintojaksot

Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opintojaksot ovat verkkojaksoja, jotka sisältävät luennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä. Tarvittaessa johdantoluennot järjestetään paikan päällä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjo Ring, marjo.ring@uef.fi,  029 445 7126