Terveyden edistämisen opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJA/ergonomian ja työhyvinvoinnin, kansanterveystieteen ja terveysliikunnan avoimen yliopiston opintojen kautta terveyden edistämisen tutkintoon

Ala Terveyden edistäminen
Vastaava yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Opintopisteet 25 - 30 op
Opiskelijamäärä Valitaan 20 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa/opintopiste

Mitä ovat terveyden edistämisen väyläopinnot?

Terveyden edistämisen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea avoimen väylän kautta suoritettuasi ergonomian ja työhyvinvoinnin, kansanterveystieteen TAI terveysliikunnan perusopinnot Avoimessa yliopistossa vähintään hyvin tiedoin (3). Kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen. 
 
Avoimen väylän oppiaineiden perusopintokokonaisuuksiin voit tutustua tarkemmin seuraavien linkkien kautta: 
 
Miten hyödyt väyläopintojen suorittamisesta Avoimessa yliopistossa? 
  • saat suoritettua osan tutkinnosta valmiiksi jo avoimessa yliopistossa  
  • vahvistat opiskeluvalmiuksia ja avoimessa suoritetut opinnot eivät vähennä opinto-oikeusaikaasi tutkinto-opiskelijana 
  • kehität taitoja, joita tarvitaan valintakokeessa 
  • selvität, onko tämä sinulle mahdollinen tutkintoon johtava ala. 

Millaista terveyden edistämisen tutkinto-opiskelu on?

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisista maisteriopinnoista. Suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu kandidaatin tutkinnon aikana. Opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, mm. verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun osittain työn ohella. Terveyden edistämisen tutkinto suoritetaan Terveystieteiden tiedekunnassa. 
 
Tutkinto ei ole ammattiin valmistavaa koulutusta, vaan tutkinto antaa valmiudet asiantuntijatehtäviin. Opiskelija voi painottamalla opintojaan suuntautua tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin tai tähdätä yrittäjyyteen terveys- ja hyvinvointisektorille. Esimerkkejä ammattinimikkeistä aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen ovat mm. hyvinvointikoordinaattori, lehtori/opettaja, projektikoordinaattori, projektipäällikkö, työhyvinvointikoordinaattori, terveysliikuntakoordinaattori, työhyvinvointipäällikkö, tarkastaja, tutkija, tutkimuspäällikkö, yliopistonlehtori ja yrittäjä.  
 
Terveystieteiden maisterin opintoihin on mahdollista hakea myös suoraan maisterihaulla, joka järjestetään vuorovuosina väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen. 

Maksut ja ilmoittautuminen 

Opintojen hinta on 10-12 e/opintopiste. Lue lisää ilmoittautumisesta ja avoimen yliopiston maksuista.
Opintoihin ilmoittaudutaan opintopolku.fi:ssä

Hakeminen

Tutustu kevään 2020 Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman valintaperusteisiin: Terveyden edistäminen, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tutustu kevään 2020 maisterihaun valintaperusteisiin: Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen  ja Terveysliikunnan edistäminen. 

Kevään 2021 valintaperusteet vahvistetaan syksyllä 2020. 

Lisätietoja 

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto  
Suunnittelijat: etunimi.sukunimi@uef.fi 
Merja Mäkitalo/ ergonomia ja työhyvinvointi, p. 040 355 3387 
Kukka-Maaria Kokkonen/ kansanterveystiede p. 050 442 1874 
Maria Mukkala/ terveysliikunta, p. 050 476 6782 
opinto-ohjaaja 
Timo Kemppainen, p. 050 431 7430