Tentit ja tenttiminen

Luentotentti

Luentosarjan päätteeksi järjestetään usein luentotentit: ensimmäinen tentti ja 1 - 2 uusintatenttiä. Luentotentit järjestetään pääsääntöisesti kirjallisuustenttipäivinä ellei opetusohjelmassa toisin mainita.

Ilmoittautuminen tenttiin WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää.

Kirjallisuustentti

Kirjallisuustenttejä järjestetään myös ns. yleisinä tenttipäivinä. Opiskelijalle annetaan yleensä 4 tuntia aikaa suorittaa tentti. Opintojakson tenttipäivät ja tarkemmat tiedot löydät  Moodlesta ja WebOodista.  Kirjallisuustenttipäivät (eli yleiset tentit) ovat:

Syksy 2020: Kevät 2021:

Syyslukukauden yleiset salissa tapahtuvat tentit on peruttu.

Ma 18.1. klo 16-20
Ma 1.2. klo 16-20
Ma 1.3. klo 16-20
Ma 12.4. klo 16-20
Ma 3.5. klo 16-20
Ma 14.6. klo 16-20

Oikeustieteiden oppiaineiden tentit, katso tenttitaulukko.

Kirjallisuustentit järjestetään: (Tarkista salitiedot vielä ennen tenttiä muutosten varalta):

 • Joensuun kampuksella  Carelia-rakennuksen salissa C1.
 • Kuopion kampuksella Snellmania-rakennuksen salissa SN100 

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissaHUOM! Tarkistathan, että ennen ilmoittautumista, että opinto-oikeutesi on voimassa. Et pääse tenttiin, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

Kirjallisuustentti etätenttinä

Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun tai Kuopion (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi muu yliopisto, kansalais- tai kansanopisto tai muu oppilaitos. Etätenttiminen ei ole mahdollista omalla työpaikalla, kirjastossa tai suurlähetystössä ulkomailla. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa, mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

Huom! Etätenttimahdollisuus ei pääsääntöisesti koske opetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat perusopetuksen opetusryhmiin. Kysy lisätietoja oppiaineesi suunnittelijalta, katso yhteystiedot.

Verkkotentti

Verkkotentti on avoinna opiskeluohjeissa määritellyn ajan Moodlessa, esimerkiksi 24 tuntia. Opiskelijalle annetaan 2-4 tuntia aikaa suorittaa tentti. Kirjaudu tenttiin valitsemana ajankohtana ja oma tenttiaikasi alkaa kulua. Tarkasta Moodlen opiskeluohjeista, vaaditaanko oppiaineessasi tentti-ilmoittautumista.

Sähköinen tentti

Sähköisiä tenttejä (Exam -tentti) voi tehdä Exam-tenttijärjestelmässä oman aikataulun mukaan opintojakson opettajan määrittelemänä ajanjaksona. Mikäli tentti on mahdollista suorittaa sähköisessä tentissä, se on kerrottu opintojakson tiedoissa. mahdollisuus on ilmoitettu opetussuunnitelmassa.

Tenttijärjestelmässä olevat tentit on mahdollista suorittaa Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit suorittaa tenttisi myös muun korkeakoulun Exam-tilassa tenttivierailuna. Katso missä korkeakouluissa tenttivierailu on mahdollista. Tenttipaikat, toimintaohjeet ja EXAM-palvelun opiskelijan ohjeet löydät KAMUsta.

Erityisjärjestelyt tenteissä

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin osallistumiseen, hae päätös hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tenttiä. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen  löydät esteettömän opiskelun ohjeistosta.  

Tenttiin osallistuminen

KIRJALLISUUSTENTTI

Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.

Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.

Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.

Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.

Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 • Tenttipäivä
 • Sukunimi ja etunimi
 • opiskelijanumero tai henkilötunnus
 • Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista, ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös. WC:ssä voit käydä ainoastaan valvojan seurassa.

Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.

Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

SÄHKÖINEN TENTTI
 
Tenttitiloissa on kameravalvonta. Tenttitiloissa tehdään myös pistotarkastuksia, jolloin tarkistetaan kaikkien tenttijöiden henkilöllisyys. Jos poistut tenttitilasta kesken tentin, et saa enää palata takaisin samaan tenttiin. Tenttitiloissa on ehdoton hiljaisuus, eikä niissä saa keskustella.
Ota mukaan tenttitilaan
 • opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus
Tenttitilaan saat ottaa mukaan
 • vesipullon ilman etikettiä
Tenttitilaan et saa viedä
 • reppua/laukkua
 • päällysvaatteita
 • puhelinta
 • rannekelloa tai muita puettavia älylaitteita
 • muistiinpanovälineitä
Voit jättää ylimääräiset tavarasi tenttitilojen ulkopuolella oleviin lukittaviin lokeroihin. 
Yhdenkin käyttösäännön rikkominen/noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.