Tentit ja tenttiminen

Luentotentti

Luentosarjan päätteeksi järjestetään usein luentotentit: ensimmäinen tentti ja 1 - 2  uusintatenttiä. Luentotentit järjestetään pääsääntöisesti kirjallisuustenttipäivinä ellei opetusohjelmassa toisin mainita.

Ilmoittautuminen tenttiin WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää.

Kirjallisuustentti

Kirjallisuustenttipäivät (eli yleiset kuulustelut) ovat:

Kevät 2020: Syksy 2020: Kevät 2021:

Ma 13.1.2020 klo 16-20
Ma 3.2.2020 klo 16-20
Ma 2.3.2020 klo 16-20
Ma 6.4.2020 klo 16-20
Ma 4.5.2020 klo 16-20
Ma 1.6.2020 klo 16-20

Ma 24.8. klo 16-20
Ma 28.9. klo 16-20
Ma 26.10. (C2, AY oma)
Ma 9.11. klo 16-20
Ma 14.12. klo 16-20

Ma 18.1. klo 16-20
Ma 1.2. klo 16-20
Ma 1.3. klo 16-20
Ma 12.4. klo 16-20
Ma 3.5. klo 16-20
Ma 14.6. klo 16-20

Oikeustieteiden oppiaineiden tentit, katso tenttitaulukko.

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa. HUOM! Tarkistathan, että ennen ilmoittautumista, että opinto-oikeutesi on voimassa. Et pääse tenttiin, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

Kirjallisuustentit järjestetään:

  • Joensuun kampuksella  Carelia-rakennuksen salissa C1, paitsi tentit 21.10.2019 ja 13.1.2020 salissa C2 (Yliopistokatu 4).
  • Kuopion kampuksella Snellmania-rakennuksen salissa SN100 paitsi tentit 21.10.2019 ja 13.1.2020 salissa SN201 (Yliopistonranta 1 E).

Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa ohje (pdf)

Etätentti

Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun tai Kuopion (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi muu yliopisto, kansalais- tai kansanopisto tai muu oppilaitos. Etätenttiminen ei ole mahdollista omalla työpaikalla, kirjastossa tai suurlähetystössä ulkomailla. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa, mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

Huom! Etätenttimahdollisuus ei pääsääntöisesti koske opetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat perusopetuksen opetusryhmiin. Kysy lisätietoja oppiaineesi suunnittelijalta, katso yhteystiedot.

Erityisjärjestelyt tenteissä

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin osallistumiseen, hae päätös hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tenttiä. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen  löydät esteettömän opiskelun ohjeistosta.  

Tenttiin valmistautuminen

Tutustu tenttiin valmistautumisen vinkkeihin:

Tenttiin osallistuminen

Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.

Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.

Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.

Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.

Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

  • Tenttipäivä
  • Sukunimi ja etunimi
  • opiskelijanumero tai henkilötunnus
  • Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista, ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös. WC:ssä voit käydä ainoastaan valvojan seurassa.

Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.

Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Verkkotentti

Verkkotentti on avoinna opiskeluohjeissa määritellyn ajan Moodlessa, esimerkiksi 24 tuntia. Opiskelijalle annetaan 2-4 tuntia aikaa suorittaa tentti. Kirjaudu tenttiin valitsemana ajankohtana ja oma tenttiaikasi alkaa kulua. Tarkasta Moodlen opiskeluohjeista, vaaditaanko oppiaineessasi tentti-ilmoittautumista.

Sähköinen tentti

Itä-Suomen yliopiston sähköiset tenttijärjestelmät mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Mikäli tentti on mahdollista suorittaa sähköisessä tentissä, mahdollisuus on ilmoitettu opetussuunnitelmassa.

Tenttipaikat, toimintaohjeet ja EXAM-palvelun opiskelijan ohjeet löydät KAMUsta.