Motivoitunut lehtien- ja mainostenjakaja - Suora Lähetys Oy, Kuopio

Adrian Wolkowski muutti Romaniasta Suomeen marraskuussa 2012. Kuutta kieltä puhuvalla hydrauliikka-alan insinöörillä oli sekä kotimaastaan Puolasta että Romaniasta 15 vuoden työkokemus autojen varaosien parissa työskentelystä. Työteliäs mies halusi ehdottomasti löytää itselleen töitä heti tultuaan Suomeen. Adrian päätyi työhön Suora Lähetys Oy:hyn tyttöystävänsä kautta, joka työskenteli tuolloin yrityksessä jakajana. – Osa työntekijöistä tulee meille töihin puskaradion kautta. Noin 20 prosenttia Kuopion osa-aikaista työntekijöistämme on taustaltaan maahanmuuttajia tai ulkomaalaisia opiskelijoita. Jakelutyö on yksinkertainen, helpohko työ, eikä se vaadi suomen kielen taitoa, toteaa Suora Lähetys Oy:n aluepäällikkö Jani Lankinen. – Yleensä jakelutyöstä kiinnostuneet ottavat meihin suoraan yhteyttä ja päätyvät siten meille työntekijöiksi.

Adrian työskentelee yrityksessä autopiirijakajana. Työ on osa-aikaista ja työpäivien määrä vaihtelee kahdesta viiteen viikossa riippuen jaettavien tuotteiden määrästä. – Yleensä jakajat työskentelevät kahtena päivänä viikossa, mutta halutessaan jakaja voi jakaa useita jakelualueita. Työ on hyvin joustavaa ja työn voi suorittaa päivän aikana omien aikataulujensa mukaan, kertoo Lankinen. – Toimialalle on tyypillistä, että jakajat vaihtuvat säännöllisesti, joten meillä on kausittain tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä. Työsuhteemme ovat yleensä aina toistaiseksi voimassa olevia.

 

Maahanmuuttajien palkkaaminen on helppoa

Erityisesti EU-maiden kansalaisten palkkaaminen on aluepäällikkö Jani Lankisen mielestä helppoa, eikä se aiheuta työnantajalle rekrytointivaiheessa ylimääräistä työtä. Myös opiskelijaviisumilla olevan EU:n ulkopuolelta tulevan henkilön palkkaaminen osa-aikaiseen työhön on Lankisen mielestä vaivatonta. Perehdytysvaiheessa maahanmuuttajien perehdyttäminen tehdään tarvittaessa englanniksi. Perehdytystä helpottaa, jos työnantajalla ja työntekijällä on ainakin jokin yhteinen kieli. – Joitakin sanoja on myös jakelijan työssä hyvä osata suomeksi, Lankinen mainitsee. Perehdytysvaiheessa varmistamme, että tietyt työpaikan säännöt ja pääpointit on ymmärretty. Meille on esimerkiksi tärkeää, että työntekijä on varmasti ymmärtänyt jakelun aikataulut ja jakelupiirien rajat.

Maahanmuuttajat ovat Lankisen mukaan suoriutuneet jakelutyöstä erittäin hyvin. – Aluksi aloittelevat jakavat voivat saada tukea työntekemiseen suoraan minulta, sanoo Lankinen. – Vaikka työ onkin itsenäistä, ongelmatilanteissa jakajia neuvotaan muun muassa puhelimessa. Myös muut jakajat auttavat meillä aloittelijoita.

47-vuotias Adrian on yksi yrityksen pitkäaikaisista työntekijöistä. Hän pitää työstään, mutta toivoo vielä voivansa hyödyntää oman alansa osaamistaan myös Suomessa. – Haluaisin oppia suomea vielä paremmin, että voisin työskennellä autojen varaosien parissa, sanoo Wolkowski hyvällä suomen kielellä. – Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, että minulla on töitä. Kaikkien maahanmuuttajien pitäisi mielestäni olla itse erittäin aktiivisia työnhaussa.

Suora Lähetys Oy on suoramainonnan jakelupalveluja tuottava yritys, joka toimii Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueilla. Yritys työllistää noin 450 osa-aikaista jakajaa sekä 12 toimisto- ja kuljetus-työntekijää. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Kuopiossa, mutta jakelualueita on Kuopion ja sen ympäristökuntien lisäksi Varkaudessa, Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Jakelutehtävät ovat tyypillisesti osa-aikatyötä. Osa jakajista toimii kotipiirijakajina, jolloin jakelu työ tehdään joko jalkaisin tai pyörällä. Autopiirijakajat taas jakavat tuotteita haja-asutusaluille, jolloin oman auton käyttö on välttämätöntä. Jakajan työ sisältää myös tuotteiden lajittelua. Jakajana toimiminen ei vaadi erityistä koulutusta eikä suomen kielen taito ole edellytys työn aloittamiseen.

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi