Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta  

Avoimen väylä ja maisteriväylä (valitaan 25 opiskelijaa1 )

 
Maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa sinulle pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Yksilöiden ja perheiden toimintaedellytysten tukemiseen liittyvän auttamis- ja asiantuntijatyön ohella tekemäsi työ voi olla rakenteellista muutostyötä, jolloin työssä korostuvat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet. Sosiaalityön yliopistollinen koulutus antaa siis sinulle teoreettiset valmiudet yhdistää ja soveltaa ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevaa tietoa laajempaan, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja tunnistaa hyvinvoinnin vajeita tuottavia tekijöitä. Koulutuksen aikana kehittyvät ammatilliset valmiudet liittyvät interventioiden ymmärtämiseen, tekemiseen ja arvioitiin. 
 
Ala Sosiaalityö
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 6.8.
Opintopisteet 60 op
Suoritusaika Lukuvuosi 2020-2021
Hinta 10-12 euroa / opintopiste

Mikä on avoimen väylä?

Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea ilman todistusvalintaa tai pääsykoetta avoimen väylän kautta avoimessa yliopistossa suorittamiesi sosiaalityön opintojen perusteella. Väylän kautta valitaan 10 opiskelijaa. 

Haku avoimen väylässä

Olet hakukelpoinen, mikäli sinulla on
1) kokonaan suoritettu ja suoritusoppilaitoksen kokonaisuutena arvioima sosiaalityön perusopintokokonaisuus (25 op) tai vastaava kyseisessä yliopistossa sosiaalityön perusopinnoiksi hyväksytty 25 op:n kokonaisuus ja
2) kokonaan suoritusoppilaitoksen vaatimassa laajuudessa (35-60 op) suoritettu ja kokonaisuutena arvioitu sosiaalityön aineopintokokonaisuus.
 
Perus- ja aineopintojen kokonaisuusarvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). 
 
Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:
1) sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella,
2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella,
3) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen, muiden kuin sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän perusteella (vuoden 2020 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2009 jälkeen suoritetut opinnot). Hyväksytty-merkinnällä suoritetut kokonaisuudet katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3/5).

Vai onko sinulla aiempi korkeakoulututkinto? Lue lisää maisteriväylästä

Sosiaalityön maisteriväylällä haetaan suoraan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Väylän kautta valitaan 15 opiskelijaa. Ollakseen hakukelpoinen opiskelijalla tulee olla avoimen yliopiston perus- ja aineopintojen lisäksi suoritettuna aiempi korkeakoulututkinto (yliopistotutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto). Maisterivaiheen opintojen lisäksi opintoja täydennetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Haku maisteriväylässä

Yliopistotutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat erillisissä ryhmissä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen.
Lisätietoa hausta ja mm. kriteereistä. 

Avoimen yliopiston väyläopiskelijana hyödyt!

  • Vahvistat yhteiskuntatieteellistä osaamista työn ohessa suoritettavilla opinnoilla.
  • Avoimen yliopiston opinnoilla selvität, onko tämä sinulle mahdollinen tutkintoon johtava ala.
  • Saat suoritettua jo osan tutkinnosta valmiiksi avoimessa yliopistossa.
  • Vahvistat opiskeluvalmiuksia.

Avoimen yliopiston maksut ja ilmoittautuminen 

Opintojen toteutus

Sosiaalityön perusopinnoissa läsnäoloa vaativaa lähiopetusta yhdellä kurssilla (4h). Aineopinnoissa on myös joustava toteutus. Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitoksen sivuilta löydät lisätietoa sosiaalityön opinnoista
 
Töissä.fi -palvelusta löydät myös tietoa sosiaalityö pääaineena valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.

Lisätietoja  

Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi
suunnittelija Sisko Piippo, sisko.piippo@uef.fi, +358 50 353 6034
 
 
1 HUOM! Tiedot ja valintaperusteet koskevat vuoden 2020 hakua. Vuoden 2021 valintakriteerit ilmoitetaan Opintopolussa lokakuussa 2020.