Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Sosiaalipsykologian perusopinnot tarjoavat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä?
  • Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin?
  • Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan?
  • Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?
Kohderyhmä

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla, henkilöstöhallinnossa sekä tiedotus- ja viestintätehtävissä työskenteleville. Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu useisiin tutkintoihin.

Opintojaksot

Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op TAI Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op
Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op
Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op
Minuus ja elämänkulku 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op toteutetaan yhteistyöoppilaitoksessa monimuoto-opintoina avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Opintojen tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op -opintojakso sisältää 12 t lähiopetusta, joka välitetään yhteistyöoppilaitokseen etäyhteydellä (minimi 3 opiskelijaa); opintojakso on vaihtoehtoisesti mahdollisuus suorittaa kirjallisuustenttinä.

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op,  Minuus ja elämänkulku 5 op ja Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op -opintojaksot suoritetaan kirjallisuustentteinä.  Kirjallisuustentit järjestetään yhteistyöoppilaitoksessa Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

 

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen opettajat. Avoimen yliopisto suunnittelija vastaa opiskelijoiden ohjauksesta. Avoin yliopiston suunnittelija järjestää tarvittaessa Moodlessa myös verkkotuutorointia. 

Yhteyshenkilö Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 029 445 7035