MANOT // KOKEILUT


SELKEÄ VIESTINTÄ JA TUKIMATERIAALIT MAAHANMUUTTAJIEN OHJAUKSEN TUKENA

Maahanmuuttaneiden ohjausta kehitettiin lisäämällä työhönvalmentajien, palveluohjaajien ja yksilövalmentajien osaamista selkeään viestintään liittyvällä valmennuksella. Jotta työllistymistä edistävissä palveluissa olevien maahanmuuttaneiden ohjaus ja tuki eteenpäin menemiseen olisi mahdollisimman tehokasta, koettiin tarpeena saada lisäkoulutusta selkeän suomen kielen käyttämiseen sekä viestintää tukevien tukimateriaalien tekemiseen.

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on valmentaa maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevaa henkilöstöä käyttämään selkeää viestintää. Koulutuksessa tutustuttiin selkeän viestinnän periaatteisiin ja erilaisiin keinoihin, joilla voidaan edistää toimivaa vuorovaikutusta. Koulutuksessa perehdyttiin myös erilaisiin selkeää viestintää tukeviin materiaaleihin sekä niiden tekemiseen. Valmennus sisälsi kaksi puolen päivän lähiopetuskertaa, jotka toteutettiin kaksi kertaa. Valmennuksiin osallistui yhteensä 25 työllistymistä edistävää ohjaustyötä tekevää työntekijää.

 

Valmentavan koulutuksen sisältöjä olivat:

  • Menetelmät oman viestinnän selkeyttämiseen
  • Toimiva vuorovaikutus (kommunikoinnin tukeminen, ymmärtämisen varmistaminen, kielenkäytön sopeuttaminen)
  • Erilaiset tukimateriaalit selkeän viestinnän apuna
  • Miten työyhteisö voi edistää toimivaa vuorovaikutusta?

 

Lue lisää selkeästä viestinnästä maahanmuuttaneiden ohjauksen tukena

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:

Sanna Soppela

050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi