Ratkaisukeskeisyys työelämässä


Ratkaisukeskeisyys on ajattelu- ja toimintatapa kohdata erilaisia ongelmatilanteita. Me haluamme innostaa kehittämään niihin luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä sekä tutkimalla aikaisempia onnistumisia. Tämä työtapa valtaa alaa työelämässä, niin esimiesten kuin työntekijöiden keskuudessa.

Ratkaisukeskeisyys on tarkoitettu avuksi hyvän ja innostavan ilmapiirin rakentamiseksi omaan työyhteisöön. Mitä useampi työpaikalla hallitsee nämä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sitä todennäköisemmin työpaikalla viihdytään ja tehdään tulosta.

Onnistuminen on myös joukkuelaji työelämässä. Positiivinen ilmapiiri, työntekijöiden motivaatio sekä ongelma- ja ristiriitatilanteiden rakentava ratkaisutapa luovat edellytyksiä onnistumiseen ja kukoistukseen. Mielestämme nämä ovat asioita, joita kannattaa opetella ja harjoitella eivätkä ne koskaan mene hukkaan.

Kouluttajana ja valmentajana toimii Arttu Puhakka, joka on toinen Future Leadership koulutuksen kehittäjistä ja kirjan kirjoittajista. Lue Artun haastattelu täältä. Hän on myös osallistunut osaamisen johtamisen oppaan kirjoittamiseen ja kouluttanut ratkaisukeskeisyyttä mm. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeissa.