Kurssin 2010-2012 opinnäytetyöt
 

(Toim.) Helmi Kokotti, Soile Virtanen
Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 10. seminaari 20.4.2012
Seminaarikirja 2012

Damsten Harry
Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet

Eklund Marjut
Kvantitatiivisen PCR (qPCR)- ja kasvatusmenetelmien vertailu rakennusten mineraalivillaeriste- ja puumateriaalinäytteiden mikrobimäärityksissä

Kaartinen Harri ja Laajoki Timo
Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Karnaattu Risto ja Pesonen Reijo
Piilevien kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat. Selvittäminen terveydensuojelulain mukaisilla asunnontarkastuksilla

Kaksonen Pekka
Omakotitalojen ilmanvaihdon nykyinen kunto, huolto ja vaikutus sisäilmaan

Kinnunen Anssi
Vauriokohteen korjaushankkeen sisällön varmistus

Laajoki Mirja ja Lehtinen Ari
Vaarojen arviointi ongelmakohteissa. Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä

Miettinen Juha
Rakennusmateriaalien mikrobikasvuston toteaminen teippinäytteiden suoralla mikroskopoinnilla

Rajahalme Juha
Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Rantala Juhani
1960-luvun pientaloon kohdistuvat energiataloudelliset vaatimukset verrattuna 2010-luvun vaatimuksiin

Rautiainen Paavo
Käytännön kokemuksia sisäilmaongelmien toimintamallista Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Vainio Arja
Rakennushankkeen sisäilmariskien hallinta. Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus