Psykologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston psykologian koulutusalan opetustarjontaan. Kaikki opintokokonaisuudet voi suorittaa joustavina monimuotoisina etäopintoihin. Psykologian koulutusalan opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi ja/tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella.

Psykologian perusopinnoissa tutustut psykologian eri osa-alueiden perusteisiin: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kognitiivinen psykologia, neuropsykologia sekä terveyden- ja mielenterveyden psykologia.

Psykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa käsiteltyjä teemoja. Aineopinnot suoritettuasi tunnet psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Saat valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin sisältöalueisiin. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä mm. myös digiajan työelämätaitoihin sekä työelämän muutoksiin ja niiden vaikutuksiin työyhteisössä.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja sen soveltamista käytäntöön. Opinnoissa tutustutaan esimerkiksi valmentavaan johtajuuteen ja positiiviseen työpsykologiaan.

Oikeuspsykologian perus- ja aineopinnoissa käsitellään oikeuspsykologian keskeisimpiä kysymyksiä ja menetelmiä sekä teorian että käytännön näkökulmista

Opetustarjonta

Psykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Oikeuspsykologian aineopinnot

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opintoihin saat tarvittaessa tukea ja apua opinto-ohjaajilta ja verkkotuutorilta sekä Avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitosten henkilökunnalta.

Avoimen yliopiston psykologian koulutusalan opiskelijoille ja ko. opinnoista kiinnostuneille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa voit keskustella opiskeluun liittyvistä asioista.

Opiskelutavat

Psykologian koulutusalan kaikissa oppiaineissa opiskelu tapahtuu monimuoto- tai verkko-opintoina. Opinnot ovat pääasiassa tarjolla ympäri vuoden.  Verkko-opintojen tukena on sähköinen oppimisympäristö Aducate Moodlessa. Opintojen suoritustapoja ovat oppimistehtävät, verkkotentit sekä luento- ja kirjatentit.

Tutustu psykologian koulutusalan opintojen käytänteisiin (syksy 2020).

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston opintomaksuihin.

Lisätietoja

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme sinua mielellämme:

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
+358504930323
Suora numero
+358294457049
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
+358505248199
Suora numero
+358294457060

Kati Hietava
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia
Sähköposti
kati.hietava@uef.fi
GSM-numero
+358504324797
Suora numero
+358294457004
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Sanna Nissinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuus, kansanterveystiede, oikeuspsykologia, verkkosivut
Sähköposti
sanna.nissinen@uef.fi
GSM-numero
+358505055726
Suora numero
+358294457023
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
+358504668611
Suora numero
+358294457053
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs