MANOT // KOKEILUT


VARKAUDEN MAAHANMUUTTANEIDEN TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVIEN PALVELUIDEN KARTASTO

Varkaudessa toteutettiin syksyn 2015 aikana MANOT-hankkeen vetämä kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena oli luoda kokonaiskäsitys Varkauden alueen työllistymistä tukevista toimijoista sekä heidän palveluistaan, jotka on tarkoitettu myös maahanmuuttajille. Kehittämisohjelman tavoitteena oli selkeyttää Varkauden alueen työllistymistä edistävien toimijoiden rooleja, yhteistyötä sekä maahanmuuttajien ohjausta työllistymistä tukeviin palveluihin, jotta maahanmuuttajien työllistyminen nopeutuisi, eikä palveluprosessiin jäisi asiakkaan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kehittämisohjelman aikana toimijoiden roolia ja työnjakoa kehitettiin siten, että asiakkaille ei synny pitkiä odotusaikoja ja vastaavasti asiantuntijoilla on käsitys milloin ja minkälaisiin palveluihin maahanmuuttajia voidaan ohjata.

Kehittämisohjelma sisälsi neljä yhteistä tapaamista, joiden aikana hahmoteltiin Varkauden maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevien palveluiden kartasto. Palvelukartasto auttaa maahanmuuttajia saamaan tietoa heille suunnatuista työllistymistä edistävistä palveluista, ja samalla kartasto toimii myös maahanmuuttajia ohjaavan henkilöstön työskentelyn tukena.


Varkauden maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palveluiden kartaston palvelukuvaukset


Lue lisää Varkauden maahanmuuttaneiden palvelukartaston kehittämisestä

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:

Sanna Soppela

050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi