MANOT // KOKEILUT


OSALLISUUDEN TIKAPUUT

Osallisuuden tikapuiden tavoitteena on tukea maahanmuuttajien omaa aktiivisuutta mahdollisimman nopeasti maahan tulon jälkeen. Osallisuuden tikapuut -toimintamalli perustuu ajatukseen, että maahan muuttanut henkilö ottaa itse vastuuta työllistymiseensä liittyvistä asioista heti maahan tultuaan ja osoittaa konkreettisesti osallistumisensa erilaisiin aktivoiviin toimintoihin. Osallisuuden tikapuiden ideana on edetä askeleittain kohti tavoitteena olevaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa ideaa pilotoitiin Kuopiossa yhteistyössä Kuopion Setlementti Puijolan monikulttuurikeskus Kompassin kanssa. Kolmannen sektorin toimijoilla on erityisesti Kuopiossa paljon palveluita maahanmuuttajille, ja he myös tavoittavat suuren osan alueella asuvista maahanmuuttajista. Näin ollen kolmas sektori pystyy tuottamaan hyvin esimerkiksi kaupungin omia palveluita täydentäviä tai tukevia palveluita, joita voidaan hyödyntää etenkin kotoutumisen alkuvaiheessa. Tällöin maahanmuuttaneille tarjottavia palveluita saadaan limittymään toistensa kanssa, eikä työllistymistä edistävään palvelupolkuun tule katkoksia. Lisäksi kolmannen sektorin palveluilla tavoitetaan myös suoraan työmarkkinoille työllistyvät maahanmuuttajat, jotka muutoin jäävät usein esimerkiksi suomen kielen oppimista tukevien palvelujen ulkopuolelle.


Esimerkki Kuopion Setlementti Puijola ry:n monikulttuurikeskus Kompassin osallisuuden tikapuista


Kompassissa maahanmuuttajille tarjolla olevat palvelut ja aktiviteetit kuvattiin portaittain sosiaalista kanssakäymistä, osallisuutta ja työllistymistä tukeviin palveluihin. Erilaiset toiminnat luokiteltiin sen mukaan, kuinka paljon aktiivisuutta toiminta vaatii siihen osallistuvalta maahanmuuttajalta. Osallisuuden tikapuiden alimpana portaana on yhteiskuntaan osallistumattomuus, jonka tiedetään johtavan maahanmuuttajien syrjäytymiseen yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta. Ensimmäinen askel kohti osallisuutta on sosiaalinen kanssakäyminen kodin ulkopuolella, joka ei vaadi osallistujalta suomen kielen taitoa, vaan näissä toiminnoissa riittää, että henkilö uskaltaa saapua paikalle. Seuraavalla askelmalla olevat toiminnot lisäävät maahanmuuttajan osallisuutta ja tukevat muun muassa suomen kielen oppimista. Neljännellä askelmalla työelämää lähestytään vapaaehtoistyön kautta. Viides askelma tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tuettuun työhön, ja toimii väylänä palkkatyöhön avoimilla työmarkkinoilla.
 

Lue lisää osallisuuden tikapuiden kokeilusta

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:

Sanna Soppela

050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi