Ortodoksisen teologian opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta 

Itä-Suomen yliopiston Teologian osasto ja Avoin yliopisto avaavat uudenlaisen väylän tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta myös ortodoksisessa teologiassa! Valitsemme opiskelijaryhmän suorittamaan ortodoksisen teologian opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Kaikki opiskelijat, jotka ovat suorittaneet väyläryhmän mukana vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin, hyväksytään tutkinto-opiskelijoiksi ilman valintakoetta. Väylältä voi hakeutua teologin ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoihin. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa tulee lisäksi suorittaa hyväksytysti kesäkuussa 2021 järjestettävä, yhteishaun vastaavan hakukohteen musiikkikoe.

Ala Ortodoksinen teologia, teologin tai kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto 
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika 13.7.2020 klo 9.00 – 21.7.2020 klo 15.00
Opintopisteet 29 op
Suoritusaika Lukuvuosi 2020-2021
Opiskelijamäärä 30 opiskelijaa
Hinta 10-12e /opintopiste


 

Mikä on ortodoksisen teologian väyläryhmä?

Ortodoksisen teologian väyläryhmään valitaan kolmekymmentä (30) opiskelijaa. Väyläryhmä suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) sekä opintojaksot Tieteenfilosofiaa teologeille (2 op) ja English Academic Reading Skills for Theology (2 op) Avoimessa yliopistossa. Suorittamalla opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) ryhmän mukana, opiskelija valitaan kevätlukukauden 2021 yhteisvalinnassa ortodoksisen teologian tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon joko teologin tai kirkkomusiikin koulutusohjelmaan hakijan valinnan mukaan. Kirkkomusiikin koulutusohjelmaan hakiessa tulee hakijan suorittaa hyväksytysti myös kesäkuussa 2021 järjestettävä musiikkikoe.

Väyläryhmän opiskelijat hyötyvät:

 • Varma sisäänpääsy tutkinto-opiskelijaksi valintakriteerit täyttäville.
 • Osa tutkinnosta suoritettu ensimmäisen lukuvuoden aikana Avoimessa yliopistossa.
 • Ohjattua opiskelua ja ryhmäytymistä muiden väyläryhmässä opiskelevien kanssa.
 • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta.
 • Mahdollisuus opiskella sivutoimisesti.

Suoritustapa

Väyläryhmässä suoritettavia opintoja ei hyväksilueta aiemmilla opinnoilla, vaan vaaditut 29 opintopisteen opinnot tulee suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Mikäli sinulla on jo suoritettuna väyläopinnot tai osa niistä, sinun kannattaa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi pitkässä väylässä (katso alempana kohta Teologian pitkä väylä).

Opiskelijoilta edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Opinnot suoritetaan suomen kielellä ja opinnoissa hyödynnetään myös englanninkielistä oppimateriaalia. Voidakseen tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito (katso kielitaitovaatimukset hakeutuessa tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon). 

Opinnot ovat suoritettavissa verkkovälitteisesti lukuun ottamatta muutamia lähiopetuspäiviä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella lukuvuoden 2020-2021 aikana. Lähiopetuspäivät ovat pakollisia.

 • Lukuvuoden ensimmäinen lähipäivä on perjantaina 28.8.2020 ja se toteutetaan poikkeustilan vuoksi verkkovälitteisesti.
 • Syyslukukaudella 2020 toinen lähipäivä pidetään loka-marraskuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 • Kevätlukukauden ensimmäinen lähipäivä pidetään perjantaina 5.2.2021.
 • Kevätlukukauden toinen lähipäivä pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Maksut ja ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 - 12 euroa/opintopiste. Väyläopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

 • Ortodoksisen teologian perusopinnot 25 op, 250 euroa
 • Tieteenfilosofiaa teologeille 2 op, 24 euroa
 • English Academic Reading Skills for Theology 2 op, 24 euroa


Tutustu opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa.

Opiskelijavalinta väyläryhmään

Valinta väyläryhmään on kaksivaiheinen.

Ensimmäinen vaihe

Ilmoittautuminen väyläryhmään alkaa maanantaina 13.7.2020 klo. 9.00 ja päättyy tiistaina 21.07.2020 klo 15.00 tai kun 50 ilmoittautumista tulee täyteen. Ilmoittautuminen tehdään opintopolku.fi-palvelussa ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista. Ilmoittautumisjärjestyksessä 50 ensimmäistä pääsee toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Ilmoittautumisjärjestyksessä 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta hakijaa tekee testin, josta saatavien pisteiden perusteella valitaan 30 parhaat pisteet saanutta hakijaa väyläryhmään. Testi on sähköisesti toteutettu testi, jossa selvitetään hakijan opintosuunnitelmia, orientaatiota ja motivaatiota. Testi ei vaadi ennakkovalmistautumista. Mikäli hakijoilla on testistä sama pistemäärä, valinta tehdään ensimmäisen vaiheen ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Testi toimitetaan hakijoille sähköpostitse ja se tulee olla tehtynä viimeistään 26.7.2020 klo 23.59. 

Mikäli sinulla on jo suoritettuna väyläopinnot tai osa niistä, kannattaa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi pitkässä väylässä (katso alempana kohta Teologian pitkä väylä).

Minkälaista teologian opiskelu on ja mihin teologina voi työllistyä

Itä-Suomen yliopisto on Pohjoismaiden ainoa yliopistotasoista ortodoksisen teologian koulutusta ja tutkimusta harjoittava yksikkö. Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa kahteen suuntautumisvaihtoehtoon.

Teologin suuntautumisvaihtoehdon tutkinto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon työsuhteisen papin ja diakonin tehtäviin sekä valmiudet muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija pääasiallisesti ortodoksisen kirkon teologiaan, historiaan ja nykytilanteeseen.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmistaa muihin ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Tutustu myös teologian osaston verkkosivuihin.

Lisätietoja työllistymisestä, työnkuvista ja palkkauksesta löydät myös Töissä -palvelusta ja Urapolulla -palvelusta. Tutustu myös Itä-Suomen yliopiston urapalveluiden kokoamiin tietoihin valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.

Teologian pitkä väylä

Mikäli et halua mukaan ohjattuun aikataulutettuun väyläryhmään, mutta haluaisit opiskella teologiaan, voit ilmoittautua Avoimen yliopiston teologian opintoihin opintojakso- tai opintokokonaisuus kerrallaan. Sisällöllisesti opinnot ovat vastaavia kuin väyläryhmäopiskelijoilla. Tutustu avoimen yliopiston teologian opintoihin!

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi myös pitkässä väylässä. Tällöin voit suorittaa valintaperusteiden mukaiset opinnot omaan tahtiin ja hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa. Valintaperusteet löydät haeyliopistoon.fi -sivustolta.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa suunnittelija Leea Huusko: leea.huusko@uef.fi, +358505119468
Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi