OPPILAITOSTURVALLISUUS

Jokainen meistä haluaa tuntea olonsa turvalliseksi kaikilla elämänaloilla, kaikissa elämänvaiheissa. Meitä ympäröivä maailma muuttuu koko ajan turvallisuuden näkökulmasta aina vaan turvattomammaksi, uusia uhkia ilmenee ja ne muuttavat koko ajan muotoaan. Aducate on mm. koulutustensa kautta osaltaan turvaamassa eri toimintoja ja ennaltaehkäisemässä riskejä. Järjestämällä teeman koulutuksia.

Tutustu koulutuksiin:

Yksityisen turvallisuusalan ajankohtaislakipäivä (1 op)
Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täydennyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki