Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu

Avoimesta yliopistosta opinto-ohjausta opiskelijan tarpeiden mukaisesti

Tervetuloa keskustelemaan opinnoistasi! Alla olevan lomakkeen kautta voit varata opinto-ohjausajan Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon. Opinto-ohjaus on maksutonta ja voit tulla ohjaukseen jo esimerkiksi ennen opintojen alkua.  Yleistä opinto-ohjausta antavat Tiina Juurela, Timo Kemppainen ja Terhi Keltanen. Oppiainekohtaisissa kysymyksissä ohjausta toteuttavat oppiaineiden suunnittelijat, katso yhteystiedot . Opinto-ohjausta toteutetaan verkon välityksellä (teams ja zoom), puhelimitse, sähköpostitse ja lähiohjauksena kampuksilla.

Opinto-ohjauksen ajanvaraus

Anna palautetta opinto-ohjauksesta ja neuvonnasta. 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS rytmittää opiskelua

Oppiminen ja opiskeleminen on aktiivista toimintaa. Aikuisen oppimisessa korostuvat vastuun ottaminen omasta oppimisestaan, aktiivisuus, tietoinen sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Parhaimmillaan opiskelu on mielekästä ja antoisaa. Joskus se voi myös tuntua vaativalta. Opiskelun ja oppimisen taitoja oppii lisää koko opiskelun ajan ja niihin saa tukea avoimesta yliopistosta. Älä jää oppimiseen liittyvien pulmien kanssa yksin, vaan ole rohkeasti yhteydessä.

Opiskelun suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä aikuisopiskelijan arkeen liittyy paljon myös muita asioita, jotka vievät sekä aikaa että energiaa. Hyvällä suunnittelulla viet opintoja sujuvasti eteenpäin. Tavoitteet kannattaa kirjata konkreettisiksi suunnitelmiksi, jotta ideoista päästään tekemisen tasolle ja päämäärät selkiytyvät. Yksilöidyt, kirjatut mahdollisimman realistiset suunnitelmat helpottavat myös opiskelun ja oppimisen seuraamista ja arvioimista. Suunnittelussa kannattaa olla tavoitteellinen, mutta myös realistinen.
Kannustamme opiskelijaa tekemään HOPS:in eli henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Se on työkalu omien opintojen suunnitteluun. HOPSin tekemisessä voit käyttää apunasi HOPS-lomaketta. Voit käyttää joko excel-lomaketta tai tulostaa pdf-lomakkeen

HOPSin tavoitteena on pohtia opintojen tavoitetta, suunnitella aikataulua ja selventää itselle syitä, miksi on valinnut tämän tavoitteen. Opintojen sunnittelu auttaa myös ymmärtämään opintotavoitettasi kokonaisuutena ja parhaimmillaan sitouttaa opintoihin sekä motivoi opiskeluprosessia. 

Suunnitelmaa tehdessä on hyvä huomioida, kuinka paljon aikaa kukin opintojakso vaatii. Yksi opintopiste vaatii noin 27 tuntia työtä. Opintojakson tavoitteet ja suorituskuvaus kannattaa myös katsoa suunnitelmaa tehdessä. Tämä kertoo, jos suorittamisessa on jotain, mitä tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

Hienoa, että olet lähtenyt suunnittelemaan opintojasi! Saat tukea opiskelun suunnitteluun avoimen yliopiston henkilökunnalta ja opinto-ohjaajalta.

Pohdinnan tukena voi käyttää esimerkiksi seuraavia palveluita: 

AVO ammatinvalintaohjelma on ammatin valinnassa auttava itsearviointitehtävien kokonaisuus.  

Töissä-palvelusta löydät korkeakoulusta valmistuneiden alakohtaisia työtehtäväkuvauksia, uratarinoita ja palkkatietoja. Palvelun avulla voit esimerkiksi vertailla eri alojen työllistymismahdollisuuksia hakemalla tietoja eri koulutusaloilla. 

 

Opintojen suunnittelu, neuvonta ja ohjaus koulutustarpeen mukaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa verkon välityksellä tai kasvokkaiin.

Avoimen yliopiston tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustavat on kuvattu yllä olevaan kuvaan.

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjauksen sähköposti: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- lukioyhteistyö (sopimukset ja vierailut), opinto-ohjaus, yksilölliset opintojärjestelyt
Sähköposti
juurela@uef.fi
GSM-numero
+358405162572
Suora numero
+358294457027
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Terhi Keltanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, yhteistyöoppilaitostoiminta
Sähköposti
terhi.keltanen@uef.fi
GSM-numero
+358503291684
Suora numero
+358294457116
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Timo Kemppainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus
Sähköposti
timo.kemppainen@uef.fi
GSM-numero
+358504317430
Suora numero
+358294457012
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs