Psykoterapeuttikoulutus // Opinnot

Koulutuksen laajuus ja sisältö

Psykoterapeuttikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joiden sisältö määrittyy kyseessä olevan psykoterapiasuuntauksen mukaan. Koulutusohjelmien laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Kukin koulutusohjelma muodostaa yhtenäisen prosessinomaisen opinto-ohjelman. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti työn ohessa neljän vuoden aikana.

Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • teoriaosuus
  • työnohjauksen opintokokonaisuus
  • koulutuspsykoterapia
  • opinnäytetyö
  • koulutuksen aikainen psykoterapeuttinen potilastyö

Kokonaisuuksien laajuudet ja suoritustavat määritellään kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.

Opintojen kustannukset

Koulutus on yliopiston järjestämää maksullista täydennyskoulutusta, jonka kustannuksista opiskelija vastaa itse. Koulutuksen hinta ja maksumenettelyt on ilmoitettu kunkin koulutuksen yhteydessä. Yliopiston oppilailta keräämät maksut ovat arvonlisäverottomia.

Verottomien täydennyskoulutusten osalta ilmoitettu veroton hinta perustuu AVL 39 – 40 § sekä verohallinnon 26.11.2015 antamaan ohjeeseen Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus” –ohje.
Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Psykoterapeutin ammattinimike

Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta ja terveystieteiden tiedekunta järjestävät yhteistyössä ulkopuolisten koulutusyhteisöjen kanssa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta.

Yliopisto antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen ajankohta, laajuus, opintokokonaisuudet ja osaamisesta annettu näyttö. Suoritettuaan koulutuksen  opiskelijan on mahdollisuus hakea Valviralta (Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontavirasto) oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykoterapeuttikoulutuksen yleiset osaamisvaatimukset on julkaistu Valtioneuvoston asetuksen taustamuistiossa (STM 3.12.2010, pdf).