Avoimen yliopiston opetustarjonta

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Hintaetu Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun yliopistosta tai Kuopion yliopistosta valmistuneille vuonna 2020.  Lue lisätietoja hintaedusta.

Tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin sivuaineopintoihin haku on päättynyt syksyllä 2019. Lisätietoa sivuaineopinnoista löydät täältä.

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Humanistiset alat | Kasvatusalat | Kauppa ja hallinto | Oikeustieteet | Luonnontieteet ja metsätieteet | Terveys- ja hyvinvointialat | Yhteiskunnalliset alat

 

Humanistiset alat

Englannin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Historian perusopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot
Kulttuurintutkimuksen väyläopinnot
Mediakasvatuksen opintokokonaisuus
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot
Ortodoksisen teologian aineopinnot
Ruotsin kielen perusopinnot
Ruotsin kielen aineopinnot
Suomen historian aineopinnot
Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2)
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Venäjän kielen perusopinnot
Yleisen historian aineopinnot
Yleisen teologian perusopinnot
Yleisen teologian aineopinnot
Erilliset opintojaksot:
Keskeiset käsitteet (Temokuu) 5 op
Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen 5 op
Kielitieteen peruskurssi 2 op (lukiolaisille)
Kirjallisuuden peruskurssi 2 op (lukiolaisille)
Kirjallisuuden peruskurssi, kirjallisuus 3 op (lukiolaisille)
Monikielinen viestintä 2 op (lukiolaisille)
Kielikeskuksen vapaavalintaisten kielten tarjonta:

Kuopio, syyslukukausi 2020: Espanja1, Ranska 1, Ranska 3, Saksa 1, Saksa 3, Suomi 1, Venäjä 1, Venäjä 3.

Joensuu, syyslukukausi 2020: Espanja 1, Ranska 3, Saksa 1, Saksa 3, Suomi 1, Venäjä 1, Venäjä 3.
Kuopio, kevätlukukausi 2021: Espanja 2, Ranska 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2, Venäjä 2, Venäjä 4,
Joensuu, kevätlukukausi  2021: Espanja 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2, Venäjä 2, Venäjä 4.
Tutkintoihin sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot, syyslukukausi 2020:
English Academic Reading Skills Distance Learning Course
English for Business and Economics
Kauppatieteiden akateemiset opiskelutaidot / kirjoitusviestintä
Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi
Puheviestinnän monimuotokurssi
Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille
Tutkintoihin sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot, kevätlukukausi 2021
Academic English for Law
English Academic and Professional Communication Distance Learning Course
English Academic Reading Skills for Theology
Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille
Ruotsin monimuotokurssi

Kasvatusala

Erityispedagogiikan perusopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, kasvatus- ja aikaiskasvatus
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, varhaiskasvatus
Opetushallinnon perusopinnot
Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka 

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Kauppatieteiden perusopinnot
Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Johtamisen aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot
Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot
Johtamisen ja markkinoinnin aineopinnot
Urheilujohtamisen aineopinnot
Tourism Business
Erilliset opintojaksot:
Kansainvälinen laskentatoimi
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:
 - Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
 - Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
Taloustieteen perusteet

Oikeustieteet

Hallintotieteiden kandidaattin tutkinto 180 op, julkishallinto (UEF, VY)

Eurooppaoikeuden perusopinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot
Finanssioikeuden perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot
Hyvinvointioikeuden perusopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot
Kriminologian perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot
Metsäoikeuden perusopinnot
Oikeustiedettä eläinsuojelun valvojille-osaamiskokonaisuus
Oikeustieteiden syventävät opinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Siviilioikeuden perusopinnot
Siviilioikeuden aineopinnot
Työ- ja virkamisoikeuden perusopinnot
Ulkomaalaisoikeuden perusopinnot
Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Ympäristöoikeuden perusopinnot
Ympäristöoikeuden aineopinnot
Yritysjuridiikan perusopinnot

Luonnontieteet ja metsätieteet

Datatieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot: Joensuu
Kemian perusopinnot, Joensuu
Kemian aineopinnot, Joensuu
Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Matematiikan aineopinnot: Joensuu
Metsätieteen perusopinnot
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot: Joensuu ja Kuopio
Tilastotieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Erilliset opintojaksot:
Eläinfysiologia ja histologia
Kehitysbiologia
Kemian perusteet: yleinen ja epäorgaaninen kemia, Kuopio
Kemian perusteet: orgaaninen kemia, Kuopio
Matemaattiset ohjelmistot
Matematiikan propedeuttinen kurssi
Mitä on metsäbiotalous
Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Osa B Biokemia, Joensuu ja Kuopio
Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Osa C Molekyylibiologia, Joensuu ja Kuopio
Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Osa A Solubiologia, Joensuu ja Kuopio

Terveys ja hyvinvointi

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot
Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot
Ergonomian aineopinnot
Farmasian perusopinnot
Gerontologian perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot
Ihmisen biologia
Hoitotyön johtamisen opinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot
Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö
Ravitsemustieteen perusopinnot
Ravitsemustieteen aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Terveysliikunnan perusopinnot
Terveysliikunnan aineopinnot
Terveystaloustieteen perusopinnot
Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Urheluravitsemuksen aineopinnot
Yksittäiset opintojaksot:
Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta 2 op
The Principles of Digital Pedagogy in Instruction and Teaching 2 op 
Gerontologinen sosiaalityö
Sosiaaliset suhteet vanhuudessa
Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä

Yhteiskunnallinen ala

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot
Filosofian perusopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
Maantieteen aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot
Oikeuspsykologian aineopinnot
Psykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä lapsi- ja perhepalveluissa
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalityön perusopinnot
Sosiaalityön aineopinnot
Sosiologian perusopinnot
Terveystaloustieteen perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Ympäristöpolitiikan aineopinnot
Yksittäiset opintojaksot:
Etiikka 1, kirjatentti
Johdatus filosofiaan, kirjatentti
Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä lapsi- ja perhepalveluissa 
Taloustieteen perusteet
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti