Avoimen yliopiston opetustarjonta

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Hintaetu Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun yliopistosta tai Kuopion yliopistosta valmistuneille vuonna 2020.  Lue lisätietoja hintaedusta.

Lukuvuoden 2020-2021 tietoja päivitetään parhaillaan.

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Humanistiset alat | Kasvatusalat | Kauppa ja hallinto | Oikeustieteet | Luonnontieteet ja metsätieteet | Terveys- ja hyvinvointialat | Yhteiskunnalliset alat

 

Humanistiset alat

Lv. 2019-2020: Lv. 2020-2021:
Englannin kielen perusopinnot Englannin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Historian perusopinnot Historian perusopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Kirjallisuuden perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Kirjallisuuden aineopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Mediakasvatuksen opintokokonaisuus
Kulttuuriantropologian aineopinnot Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot Mediakulttuurin ja viestinnän aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot Ortodoksisen teologian perusopinnot
Ortodoksisen teologian aineopinnot Ortodoksisen teologian aineopinnot
Ruotsin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Ruotsin kielen aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Suomen historian aineopinnot Suomen historian aineopinnot
Suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä -perusopinnot Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2)
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot Venäjän kielen perusopinnot
Yleisen historian aineopinnot Yleisen historian aineopinnot
Yleisen teologian perusopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Yleisen teologian aineopinnot Yleisen teologian aineopinnot
  Erilliset opintojaksot:
  Keskeiset käsitteet (Temokuu) 5 op
  Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen 5 op
  Kielitieteen peruskurssi 2 op (lukiolaisille)
  Kirjallisuuden peruskurssi 2 op (lukiolaisille)
  Kirjallisuuden peruskurssi, kirjallisuus 3 op (lukiolaisille)
  Monikielinen viestintä 2 op (lukiolaisille)
Kielikeskuksen vapaavalintaisten kielten tarjonta: Kielikeskuksen vapaavalintaisten kielten tarjonta:

Kuopio, kevätlukukausi 2020: Espanja 2, Espanja 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2Venäjä 2, Venäjä 4.

Kuopio, syyslukukausi 2020: Espanja1, Ranska 1, Ranska 3, Saksa 1, Saksa 3, Suomi 1, Venäjä 1, Venäjä 3.

Joensuu, kevätlukukausi 2020: Espanja 2, Espanja 4, Ranska 2, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2 , Venäjä 2, Venäjä 4

Joensuu, syyslukukausi 2020: Espanja 1, Ranska 3, Saksa 1, Saksa 3, Suomi 1, Venäjä 1, Venäjä 3.
  Kuopio, kevätlukukausi 2021: Espanja 2, Ranska 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2, Venäjä 2, Venäjä 4,
  Joensuu, kevätlukukausi  2021: Espanja 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2, Venäjä 2, Venäjä 4.
English Academic Reading Skills for Theology  

Kasvatusala

Lukuvuosi 2019-2020: Lukuvuosi 2020-2021: 
Elämänkatsomustiedon perusopinnot  
Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan perusopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot  
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, kasvatus- ja aikaiskasvatus
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, erityisesti varhaiskasvatus  Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, varhaiskasvatus
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
 
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Opetushallinnon perusopinnot
Opetushallinnon perusopinnot Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka 

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Lukuvuosi 2019-2020: Lukuvuosi 2020-2021:
Kauppatieteiden perusopinnot Kauppatieteiden perusopinnot
Markkinonnin aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Johtamisen aineopinnot Johtamisen aineopinnot
Urheilujohtamisen aineopinnot Laskentatoimen aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot
Erilliset opintojaksot: Johtamisen ja markkinoinnin aineopinnot
Corporate Governance Urheilujohtamisen aineopinnot
Introduction to Tourism Studies Tourism Business
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Erilliset opintojaksot:
Kansainvälinen laskentatoimi Kansainvälinen laskentatoimi
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet: Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille  - Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset  - Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
Tilintarkastuksen opintoja Taloustieteen perusteet
   

Oikeustieteet

Hallintotieteiden kandidaattin tutkinto 180 op, julkisoikeus (UEF, VY)

Lukuvuosi 2019-2020: Lukuvuosi 2020-2021:
Eurooppaoikeuden perusopinnot Eurooppaoikeuden perusopinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Eurooppaoikeuden aineopinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Finanssioikeuden perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Finanssioikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Hallinto-oikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Hallinto-oikeuden aineopinnot
Hyvinvointioikeuden perusopinnot Hyvinvointioikeuden perusopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Julkisten hankintojen perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot  
Kriminologian perusopinnot Kriminologian perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot Lainvalmistelun perusopinnot
Metsäoikeuden perusopinnot  Metsäoikeuden perusopinnot
Oikeustieteiden syventävät opinnot Oikeustiedettä eläinsuojelun valvojille-osaamiskokonaisuus
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Siviilioikeuden perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Siviilioikeuden aineopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Valtiosääntöoikeuden perusopinnot Työ- ja virkamisoikeuden perusopinnot
Yleiset oikeusjärjestysopinnot Ulkomaalaisoikeuden perusopinnot
Ympäristöoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Ympäristöoikeuden aineopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Yritysjuridiikan perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Erilliset opintojaksot: Ympäristöoikeuden aineopinnot
Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta Yritysjuridiikan perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet  
Oikeustieteen perusteet  
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet  
Terveydenhuolto-oikeus  
Hyvä valvonta  

Luonnontieteet ja metsätieteet

Lukuvuosi 2019-2020: Lukuvuosi 2020-2021:
  Datatieteen perusopinnot
Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio  
Fysiikan aineopinnot: Joensuu  
Kemian perusopinnot  
Kemian aineopinnot  
Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio  
Matematiikan aineopinnot: Joensuu  
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio  
  Tilastotieteen perusopinnot, Joensuu
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja  Kuopio  
Erilliset opintojaksot:  
Johdanto metsätalouteen ja metsätieteisiin  
Kemian perusteet: Joensuu ja Kuopio  
Matematiikan propedeuttinen kurssi  
Metsänhoidon perusteet ja menetelmät  
Mitä on metsäbiotalous  
Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Biokemia Joensuussa ja Kuopiossa  
Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Molekyylibiologia Joensuussa ja Kuopiossa  
Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Solubiologia, Joensuussa ja Kuopiossa  
Tietojenkäsittelytieteen väyläpilotin opintojaksot:

 

- Johdatus tietojenkäsittelyyn  
- Johdatus Python ohjelmointiin  
- Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  

Terveys ja hyvinvointi

Lv. 2019-2020: Lv. 2020-2021:
Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot
Ergonomian aineopinnot  
  Farmasian perusopinnot
Gerontologian perusopinnot Gerontologian perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Hoitotieteen aineopinnot
Ihmisen biologia Ihmisen biologia
Hoitotyön johtamisen opinnot Hoitotyön johtamisen opinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Kansanterveystieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Kansanterveystieteen aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot
Lääketieteen perusteita  
Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö  Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö
Ravitsemustieteen perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Ravitsemustieteen aineopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Terveystaloustieteen perusopinnot  
Terveysliikunnan perusopinnot Terveysliikunnan perusopinnot
Terveysliikunnan aineopinnot Terveysliikunnan aineopinnot
Urheiluravitsemuksen perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
  Urheluravitsemuksen aineopinnot
Erilliset opintojaksot:

 

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen  
Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksessa  
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä  
Sosiaaliset suhtteet vanhuudessa  

Yhteiskunnallinen ala

Lukuvuosi 2019-2020:

Lukuvuosi 2020-2021:

  Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot
Filosofian perusopinnot Filosofian perusopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Maantieteen aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot  
Psykologian perusopinnot Psykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Psykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot  Sosiaalipsykologian perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalityön perusopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Sosiaalityön aineopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Sosiologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
  Ympäristöpolitiikan aineopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1, kirjatentti Etiikka 1, kirjatentti
Johdatus filosofiaan, kirjatentti Johdatus filosofiaan, kirjatentti
Taloustieteen perusteet Taloustieteen perusteet
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti