Avoimen yliopiston opetustarjonta

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Hintaetu Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun yliopistosta tai Kuopion yliopistosta valmistuneille vuonna 2020.  Lue lisätietoja hintaedusta.

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Humanistiset alat

Englannin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Historian perusopinnot Suomen historian aineopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Yleisen historian aineopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Yleisen teologian perusopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot Yleisen teologian aineopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot English Academic Reading Skills for Theology
Ortodoksisen teologian aineopinnot  
Kielikeskuksen vapaavalintaisten kielten tarjonta Joensuussa: Kielikeskuksen vapaavalintaisten kielten tarjonta Kuopiossa:

Syyslukukausi 2019: Espanja 1Espanja 3, Ranska 1, Saksa 1, Saksa 3, Suomi 1, Venäjä 1, Venäjä 3.

Syyslukukausi 2019: Espanja 1, Espaja 3, Saksa 1, Saksa 3, Suomi 1, Venäjä 1, Venäjä 3.

Kevätlukukausi 2020: Espanja 2, Espanja 4, Ranska 2, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2 , Venäjä 2, Venäjä 4

Kevätlukukausi 2020: Espanja 2, Espanja 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2Venäjä 2, Venäjä 4.

Kasvatusala

Elämänkatsomustiedon perusopinnot Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, erityisesti varhaiskasvatus 
Erityispedagogiikan perusopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Opetushallinnon perusopinnot
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede  

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Kauppatieteen perusopinnot Johtamisen aineopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Corporate Governance Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Tilintarkastuksen opintoja
Kansainvälinen laskentatoimi Introduction to Tourism Studies
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:  
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset

Oikeustieteet

Hallintotieteiden kandidaattin tutkinto 180 op, julkisoikeus (UEF, VY)
Eurooppaoikeuden perusopinnot Lainvalmistelun perusopinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Metsäoikeuden perusopinnot 
Finanssioikeuden perusopinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Hyvinvointioikeuden perusopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Kriminologian perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta Rikos- ja prosessioikeuden perusteet
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet Terveydenhuolto-oikeus
Oikeustieteen perusteet Hyvä valvonta

Luonnontieteet ja metsätieteet

Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Matematiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot: Joensuu Matematiikan aineopinnot: Joensuu
Kemian perusopinnot Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Kemian aineopinnot Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja  Kuopio
Erilliset opintojaksot:  
Johdanto metsätalouteen ja metsätieteisiin Mitä on metsäbiotalous
Kemian perusteet: Joensuu ja Kuopio Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Biokemia Joensuussa ja Kuopiossa
Matematiikan propedeuttinen kurssi Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Molekyylibiologia Joensuussa ja Kuopiossa
Metsänhoidon perusteet ja menetelmät Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Solubiologia, Joensuussa ja Kuopiossa
Tietojenkäsittelytieteen väyläpilotin opintojaksot:

- Johdatus tietojenkäsittelyyn

  - Johdatus Python ohjelmointiin
  - Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

Terveys ja hyvinvointi

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 
Ergonomian aineopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Gerontologian perusopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Hoitotieteen aineopinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Ihmisen biologia Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Hoitotyön johtamisen opinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Terveysliikunnan perusopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Terveysliikunnan aineopinnot
Lääketieteen perusteita Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Erilliset opintojaksot:

 

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä
Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksessa Sosiaaliset suhtteet vanhuudessa

Yhteiskunnallinen ala

Filosofian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusopinnot 
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Maantieteen aineopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Psykologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot  
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1, kirjatentti Taloustieteen perusteet
Johdatus filosofiaan, kirjatentti Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti