Oikeustieteet - erikoistu juridiikan osaajaksi

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa laajasti oikeustieteiden opintoja aikuisopiskelijoille. Opintoja voi suorittaa niin lähellä kuin kauempanakin laajan yhteistyöoppilaitosverkoston (kesäyliopistot) ja etäopiskeluun soveltuvien opintojen avulla. Oikeustieteiden opetusta on kehitetty työelämän tarpeista lähtien. Opinnot suuntautuvat oppiaineittain osaamisalueille, joilla erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista on kysyntää. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden saada uusinta tietoa, jota voi hyödyntää oikeudellista osaamista edellyttävissä työtehtävissä. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Millaista oikeustieteiden opiskelu on?

Jos haluat tutustua oikeustieteiden opiskeluun, niin voit tehdä Minustako oikeustieteilijä?-testin  ennen opintoihin ilmoittautumista. Testin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista oikeustieteiden opiskelu on. Testissä on kaksi osaa ja testin tekemiseen tulee varata muutama tunti. Testin tekeminen käy nopeasti (monivalinta+väittämät), mutta kirjalliseen materiaaliin perehtymiseen menee enemmän aikaa.

Oikeustieteiden opiskelusta Aducate by UEF -blogissa:

Opiskelutavat

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden suoritustapojen ja aikataulujen mukaisesti. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain (tentit/verkkotentit, kirjalliset tehtävät, seminaariopetus) ja tarkemmat kuvaukset, oppimateriaalit jne. näkyvät aina opintojaksojen tiedoista opintotietojärjestelmästä Weboodista. Luennot Joensuun kampuksella edesauttavat opiskelua, mutta ovat yleensä vapaaehtoisia, joten etäopiskelu- ja tenttiminen omalla paikkakunnalla on mahdollista. Yleiset kirjatentit vaativat valvonnan joko yliopiston kampuksilla Joensuussa ja Kuopiossa tai etätentinvalvonnan jossain paikallisessa oppilaitoksessa, mutta verkkotentit Digikampuksessa/uefMoodlessa voi tehdä omalla kotisohvalla. Jos suoritustapana on sähköinen exam-tentti, niin se vaatii erillisen exam-tenttitilan varaamisen https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/  Perusopintotasolla läsnäoloa luennoilla ei yleensä vaadita, mutta myöhemmissä opinnoissa voi olla isojakin eroja oppiaineittain opetuksen pakollisuudessa. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. sähköiset ”virtuaaliluokat” eli oppimisympäristöt Digikampus.fi ja uefMoodle, luentomateriaalit, taltioidut verkkoluennot, opettajien laatima muu mahdollinen materiaali, iltatentit, harjoitustehtävät ja mallivastaukset.

Korvaavuudet eli sisällöllinen vastaavuus ja vaatimustaso aikaisemmista oikeustieteen opinnoista katsotaan aina tapauskohtaisesti ja sähköisen korvaavuuskäsittelyn voi käynnistää, kun on ilmoittautunut avoimen yliopiston opiskelijaksi (vaatii uef-tunnukset). Korvaavuuskäsittely edellyttää aina voimassaolevaa opinto-oikeutta korvattavaan opintojaksoon.

Opetustarjonta ja ilmoittautuminen

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Työelämässä olevia aikuisopiskelijoita ajatellen avoin yliopisto ja oikeustieteiden laitos ovat kehittäneet erillisen tutkintotavoitteisen etäopiskeluohjelman HTK-opinnot (oikeustieteet) avoimessa yliopistossa, joka toteutetaan yhteistyössä useiden kesäyliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut oikeustieteiden koulutuksen saavutettavuuden parantaminen, oikeustieteiden opintojen etä- ja iltaopiskelun tukeminen ja tutkintotavoitteisen opiskelun vahvistaminen.

Miten aloitan tutkintotavoitteisen opiskelun?

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon (HTK/HTM) voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus ja ympäristöoikeus. Kaikkia oppiaineita voit opiskella myös avoimessa yliopistossa. Tutkinto ei ole oikeustieteellinen (ei anna pätevyyttä tehtäviin, joissa vaaditaan oikeustieteellinen tutkinto), vaan juridiikan erityisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, jossa opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. 

UEF tuottaa yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa myös julkishallinnon HTK-tutkintoa, jossa tutkintoon vaadittavat opinnot suoritetaan molempien yliopistojen avoimissa yliopistoissa ja opintojen loppuvaiheessa hakeudutaan väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelija valitsee opintojen aikana suuntautumisen (julkishallinto/VY tai julkisoikeus/UEF), jonka mukaisesti hakeutuu ao. yliopiston opiskelijaksi. Ks. tarkemmat tiedot: Hallintotieteiden kandidaattin tutkinto 180 op, julkisoikeus (UEF, VY) Opintoihin kuuluvia sisältömoduuleja voi suorittaa myös yksittäin.

Itä-Suomen yliopistolla on myös oikeustieteellinen tutkintoanto-oikeus (ON/OTM). Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleisjuristitutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Yleisjuristitutkintoa suorittamaan voi hakeutua todistusvalinnassa, valintakokeella, siirtohaulla sekä keväästä 2021 alkaen myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

Tutkinto-opiskelijaksi voi siis hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta ilman valintakoetta, suorittamalla tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa. Kaikkiin em. tutkintoihin voi hakeutua väylän kautta. Hakukriteerit ja -ajat vahvistetaan vuosittain ja voimassaolevat hakukriteerit näkyvät yliopiston hakuoppaista ja opintopolusta. Haku tehdään sähköisesti yhteishaun yhteydessä opintopolku.fi-palvelussa.

Esimerkkejä koulutuspoluista

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Avoimen yliopiston henkilökunta järjestää infotilaisuuksia kampuksilla, yhteistyöoppilaitoksissa sekä verkon välityksellä. Lisäksi tarjolla on maksutonta opintoneuvontaa ja vertaistukea eli tuutorointia. Sähköiset järjestelmät (WebOodi, uefMoodle, s-posti, O365-palvelut, kirjaston e-aineistot) helpottavat opintojen suunnittelua ja käytännön työskentelyä. WebOodissa voit mm. ilmoittautua sähköisesti tentteihin, tarkistaa opetuksen/tenttien aikatauluja Joensuun kampuksella sekä omia opintosuorituksia ja -oikeuksia.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteiden nykyisille ja tuleville opiskelijoille on perustettu facebook-ryhmä, jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ryhmä on suljettu (julkaisut näkyvät vain ryhmäläisille), mukaan ryhmään pääsee lähettämällä pyynnön.

Johdanto oikeustieteiden opintoihin – podcastit opintojen suunnitteluun ja toteutukseen

Osa 1, Johdanto oikeustieteen opintoihin 2020-21 (kesto n. 20 min)
Osa 2, Tutkintotavoitteinen opiskelu 2020-21 (kesto n. 16 min)
Osa 3, Tietojärjestelmät opiskelun tukena 2020-21 (kesto n. 10 min)
Osa 4, Ennen, aikana, jälkeen - yleiset oikeusjärjestysopinnot 2021-21 (kesto n. 14 min)
Osa 5, Vinkkejä opiskelun suunnitteluun 2020-21 (kesto n. 11 min)

Tervetuloa opintoihin mukaan - suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopivat opinnot!

Seija Tuominen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
seija.tuominen@uef.fi
GSM-numero
+358504678433
Suora numero
+358294457058
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Riitta Laasonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
riitta.laasonen@uef.fi
GSM-numero
+358504668522
Suora numero
+358294457059
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs