OHJEET TOIMIVAAN YHTEISTYÖHÖN

 

Näille sivuille on kootaan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen toimintaohjeita käytännön järjestelyjen tueksi. Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin ja ohjeet auttavat sinua avoimen yliopisto-opetuksen käytännön järjestelyissä oppilaitoksessasi.

Ota yhteyttä, mikäli et löydä näiltä sivuilta tarvittavia tietoja tai muuten haluat antaa palautetta sivujen ja ohjeiden toimivuudesta.

Opetuksen järjestämisoikeus ja opiskelijan opinto-oikeus

Kun oppilaitoksella on myönnetty avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeus sopimuksessa mainittuihin oppiaineisiin, päätökset opetuksen järjestämisoikeudesta ilmoitetaan sähköpostitse. Sopimus järjestämisoikeudesta postitetaan kesäkuussa.

Sekä yhteistyöoppilaitos että Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto sitoutuvat allekirjoituksellaan sopimuksen sisältöön. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimuksen toinen kappale palautetaan allekirjoitettuna takaisin Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon. Opetuksen tulee olla Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista. Uudet opetussuunnitelmat toimitetaan yhteistyöoppilaitoksille opintopolku.fi-palvelun kautta / sähköpostitse sen jälkeen, kun ne on vahvistettu tiedekunnissa.

Opetuksen järjestämisoikeus

on voimassa lukuvuoden kerrallaan tai sopimuksessa ilmoitetun sopimuskauden ajan.

Opiskelijan opinto-oikeus

Opiskelija saa opinto-oikeuden seuraavasti:

  • perusopinnot 3 lukukaudeksi
  • aineopinnot 4 lukukaudeksi
  • syventävät opinnot 6 lukukaudeksi
  • yksittäinen opintojakso: 2 lukukautta tai suppeampi opetussuunnitelman rajoittaama aika.

Yliopiston syyslukukausi on 1.8. -31.12. ja kevätlukukausi 1.1. – 31.7.

Mikäli yhteistyöoppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeus päättyy ennen opiskelijan opinto-oikeusajan päättymistä, yhteistyöoppilaitos hakee järjestämisoikeuden jatkamista. Merkitse tällöin hakulomakkeelle, että kyse on järjestämisoikeuden jatkamisesta loppuun.

Opetuksen, opettajien ja tuutorien vahvistaminen yliopistossa

Yhteistyöoppilaitoksissa opetus tulee toteuttaa Itä-Suomen yliopiston voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Avoin yliopisto kokoaa toimeenpanosuunnitelmaansa myös yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävän opetuksen sekä hyväksyttävät opettajat ja tuutorit ao. tiedekunnassa. Yhteistyöoppilaitos laatii lähiopetuksena toteutettavien oppiaineiden aikataulut voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisesti ja tekee päivitykset opintopolku.fi -palveluun ennen opetuksen alkamista.

Avointa yliopisto-opetusta antavien opettajien ja tuutoreiden tulee olla Itä-Suomen yliopiston hyväksymiä. Hyväksytä opettaja ennen opetuksesta sopimista Avoimessa yliopistossa. Toimita opettajan cv:n tai vastaavat tiedot Avoimen yliopistoon oppaineen suunnittelijalle, katso yhteystiedot. Lisätietoja yliopiston hyväksymistä opettajista ja hyväksymismenettelystä antavat myöskin Avoimen yliopiston suunnittelijat.

Opettajan/tuutorin hyväksymisen jälkeen yhteistyöoppilaitos voi sopia lähiopetuksesta suoraan opettajien kanssa. Yhteistyöoppilaitoksen on huolehdittava, että Avoin yliopisto saa tiedot järjestettävästä opetuksesta, opettajista ja tuutoreista toimeenpanosuunnitelmaa varten. Opetustiedot tulee olla hyväksytty ennen kuin tiedot julkaistaan verkkosivuilla, esitteissä tai opinto-oppaissa.

Avoimen yliopiston opetuksen välittäminen yhteistyöoppilaitokselle

Lähiopetusta voidaan välittää etänä yhteistyöoppilaitoksille AC (Adobe Connect Professional) viestintäjärjestelmällä. Tällöin lähiopetus tapahtuu samassa aikataulussa Joensuun tai Kuopion kampuksella järjestettävän opetuksen kanssa. Jos opetusta seurataan AC:n kautta, yhteistyöoppilaitos tarvitsee opetuksen seuraamisen tietokoneen, äänikortin sekä internet-yhteyden. Jos opiskelijaryhmä tai opetustila on iso, tarvitaan myös dataprojektori kuvan näyttämiseen sekä ulkoiset kaiuttimet kuuluvuuden varmistamiseksi.

Mahdollisuudesta AC-välitteiseen opetukseen voi kysyä tarkemmin kunkin oppiaineen suunnittelijalta.