TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAKSI

Olet nyt kirjautunut Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi ja hyväksynyt maksu- ja perumisehdot. Tälle sivulle on kerätty opiskelun aloittamiseen liittyviä tärkeitä asioita. Tutustuthan huolella myös kohdasta 2 löytyviin koulutusalakohtaisiin opintojen aloitusohjeisiin.

1. UEF-tunnuksen aktivointi

Aloittaaksesi opinnot tarvitset Itä-Suomen yliopiston (UEF) käyttäjätunnuksen. Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun UEF-tunnuksesi aihio on aktivoitavissa.  Viesti voi mennä postilaatikon roskapostikansioon tai jäädä palvelimen palomuuriin. Voit aktivoida tunnuksen aikaisintaan ilmoittautumista seuraavana päivänä, katso UEF-tunnnuksen aktivointiohje.

Jos olet opiskellut aikaisemmin Itä-Suomen yliopistossa, sinulla on jo UEF-tunnus: vaihda tunnuksesi salasana.

HUOM!  UEF-tunnus saa tarvittavat käyttöoikeudet vasta opinto-oikeuden alkamispäivänä. Jos aktivoit tunnuksen opinto-oikeuden jo alettua, tunnus saa tarvittavat käyttöoikeudet noin 2-4 tunnin viiveellä.

2. Opintojen aloitusohjeet ja kurssiavaimet

Opintojen aloitusohjeet ja/tai kurssiavaimet eri opintojen oppimisympäristöihin löydät alta.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla Aducate//Moodlessa tai Uef//Moodlessa voit tarvita kurssiavaimen. Seuraavalla kirjautumiskerralla oppimisympäristö löytyy ao. Moodlen Omat kurssini-osiosta. Yksittäisten kurssien osallistujat kirjautuvat opintoja aloittamaan aineryhmän/kokonaisuuden ohjeiden mukaan, katso alla.

Humanistiset tieteet | Kasvatustieteet | Kauppatieteet ja matkailu | Kieli- ja viestintäopinnot | Luonnontieteet ja metsätieteet | Oikeustieteet | Psykologia | Teologia | Terveystieteet | Yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Historian perusopinnot Kurssiavain: HistoriaP16 (Aducate//Moodlessa)

Historian aineopinnot,  yleinen tai Suomen historia: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kirjallisuuden perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kirjallisuuden aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Kulttuuritutkimuksen väyläopinnot: Aducate//Moodlessa kurssiavain: Kultu20

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Mediakulttuurin ja viestinnän aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Ruotsin kielen perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Ruotsin kielen aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Suomi toisena ja vieraana kielenä: Kurssiavain: S2opetus 

Venäjän kielen perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Yksittäiset jaksot:
Keskeiset käsitteet (Temokuu) 5 op ->
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, perusopinnot: Kurssiavain: temokuu (Uef//Moodlessa)
Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen 5 op
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, perusopinnot: Kurssiavain: temokuu (Uef//Moodlessa)

Lukiokurssit: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa, Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa
Kirjallisuuden peruskurssi 2 op
Kirjallisuuden peruskurssi, kirjallisuus 3 op
Monikielinen viestintä 2 op
Kielitieteen peruskurssi 2 op

 

Kasvatustieteet

Erityispedagogiikan perusopinnot Kurssiavain: Erkkapo2018
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, erityispedagogiikka), Yksilön kehitys ja sen tukeminen, Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön)  

Erityispedagogiikan aineopinnot Kurssiavain: erkka 35op
(opintojaksot: Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  1, Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  2, Oppimisen arviointi ja tuki, Kvalitatiivinen tutkimus 1, Kvantitatiivinen tutkimus 1, Seminaarityöskentely, Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä, Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma )

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) Kurssiavain: Kaakopo2018
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), Oppimisen ja kehityksen perusteet, Toimijana kasvatusalalla)

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (varhaiskasvatus) Kurssiavain: Varha19
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, varhaiskasvatus,), Oppimisen ja kehityksen perusteet, Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle, Orientaatio varhaiskasvatukseen)

Opetushallinnon perusopinnot Kurssiavain: OpHal
(opintojaksot: Oikeustieteen perusteet,  Yleishallinto-oikeus,  Koulutusoikeus, Virkamiesoikeus, Informaatio-oikeus, Finanssihallinto-oikeus, Kunnallisoikeus, Arviointi kehittämisen tukena, Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä, Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä, Organisaatiopsykologia, Johtamisen perusteet)

Henkilöstötyön orientoivat opinnot osaamiskokonaisuus Kurssiavain: Henkilöstö
(opintojaksot: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, Viestintä ja vuorovaikutus, Monipaikkainen mobiili tietotyö, Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta, Työoikeus, Eri-ikäiset työyhteisössä, Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet, Työ ja psyykkinen hyvinvointi, Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä)

Kauppatieteet ja matkailu

Kaikki avoimen yliopiston kauppatieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin samaan oppimisympäristöön, josta löytyvät opintoihin liittyvät yleiset ohjeet, eri oppiaineiden kurssilinkit sekä oppimisympäristöjen kurssiavaimet.

Kirjautumislinkki: Kauppatieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto
Kurssiavain: KauppaAVOIN

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteistyöoppilaitoksissa tapahtuva opetus: aikataulut ja ilmoittautumisohjeet saat opetusta järjestävältä oppilaitokselta.

Luonnontieteet ja metsätieteet

Ilmoittautuminen opetukseen (luennot, harjoitusryhmät, tentit jne.) WebOodissa mahdollisimman nopeasti, ilmoittautumisaikojen puitteissa.

Opetuksen luentoaineistoa, tehtäviä ja oppimateriaalia löytyy UEF//Moodlesta, mihin pääset kirjautumaan UEF-tunnuksillasi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla voit tarvita kurssiavaimen, jonka saat luennoilla tai voit pyytää opettajalta.

Datatieteen perusopinnot: Opiskeluohjeet UEF//Moodlessa. Kurssiavain: Data20

Fysiikan perus- ja aineopinnot fysiikan ja matematiikan laitoksen järjestämänä Joensuussa ja perusopinnot Kuopiossa Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämänä. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Kemian perus- ja aineopinnot: Kemian laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja, historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Matematiikan perus- ja aineopinnot fysiikan ja matematiikan laitoksen järjestämänä Joensuussa ja perusopinnot Kuopiossa Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämänä. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Metsätieteen perusopinnot järjestetään Joensuun kampuksella. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Solu- ja molekyylibiologia 8 op, Solubiologia 3 op, Biokemia 2 op ja Molekyylibiologia 3 op opintojaksojen Moodle-alueet ovat Digicampuksella. Kirjaudu DigiCampukselle UEF-tunnuksellasi Login with HAKA account -väylää.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: (Johdatus tietojenkäsittelyyn, Johdatus Python ohjelmointiin, Tietojärjestelmän suunnittelu, Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia, Tietokonejärjestelmät) Opiskeluohjeet UEF//Moodlessa. Kurssiavain: TKT20

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (yksittäiset opintojaksot) Ilmoittaudu WebOodissa. Saat opintojen alkaessa lisätietoa opintojakson opettajalta tai amanuenssi Paavo Pakomalta.

Tilastotieteen perusopintoja Ilmoittaudu WebOodissa. Saat opintojen alkaessa lisätietoa opintojakson opettajalta tai amanuenssi Paavo Pakomalta.

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot ympäristö- ja biotieteiden laitoksen järjestämänä Joensuussa ja Kuopiossa. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa. 

Oikeustieteet

Kaikki avoimen yliopiston oikeustieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen oppimisympäristöön Uef/Moodleen, josta löytyvät eri oppiaineiden kurssilinkit ja omat kurssiavaimet.

Kirjautumislinkki: Oikeustieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto
Kurssiavain: Oi2020keus

Psykologia

Opintojen tukena on oppimisympäristö Aducate Moodle, josta löydät ohjeita opiskelusi sujumiseen. Sieltä löytyvät ohjeet mm. kunkin opintojakson suorittamiseen.  
Jos olet ilmoittautunut yksittäiselle opintojaksolle, kirjoita Aducate Moodlessa kohtaan Etsi kursseja sen opintokokonaisuuden nimi, johon opintojakso kuuluu.

Psykologian perusopinnot, kurssiavain: Psyka-perus15

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia, kurssiavain: Kliininenpsykologia1

Psykologian aineopinnot, kurssiavain Psyka-aine20-21 (6.8.2020 alkaen)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, kurssiavain Topsyperus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, kurssiavain Topsyaine

Oikeuspsykologian perusopinnot: https://moodle.uef.fi (Uef//Moodlessa). Kurssiavaimen voit pyytää sähköpostitse birgitta.puustinen@uef.fi.

Teologia

Avoimen yliopiston teologian opintojen Moodle-ympäristö UEF//Moodlessa

Terveystieteet

Ergonomian perusopinnot: opiskeluohjeet UEF//Moodlessa: Ergonomian perusopinnot 2020-21. Ei tarvita kurssiavainta.

Ergonomian aineopinnot (Työn suunnittelun lähtökohdat ja menetelmät 5 op , Kuormituksen arviointi työssä 3 op, Kuormitusfysiologia 6 op, Ergonomian aineopintojen kirjallisuus 2 op, Työterveyshuolto 2 op, Kognitiivinen ergonomia 5 op,  Biomekaniikan perusteet ja käyttösovellukset 4 op): ilmoittaudu WebOodissa. Saat opintojen alkaessa lisätietoa opintojakson opettajalta.

Ihmisen biologia  - opintokokonaisuus. Opiskeluohjeet UEF//Moodlessa. Kurssiavain IBI20
(Opintojaksot: Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op, Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op, Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op, Ruoansulatus ja aineenvaihdunta 4 op, Elimistön säätelyjärjestelmät 6 op ja Ihmisen biologian erityiskysymykset 4 op.) 

Gerontologian opinnot: opiskeluohjeet UEF//Moodlessa

Hoitotieteen aineopinnot: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hoitotyön johtaminen: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat oppimisympäristön kurssiavaimen sähköpostitse.

Kansanterveystieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Kansanterveystieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Lääketieteen perusteita (opintoojaksot: Elimistön rakenne ja toiminta, Johdanto lääketieteen perusteisiin, Lasten ja nuorten terveys): opiskeluoohjeet Aducate//Moodlessa.

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa 

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö/ENhANCE-hankkeen pilotti: saat opiskeluohjeet sähköpostiisi.

Ravitsemustieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Ravitsemustieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä -opintojakso: opiskeluoheet Aducate//Moodleassa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Terveysliikunnan perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Terveysliikunnan aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot: saat opintojen aloitusohjeet sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Yhteiskuntatieteet

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot: opiskeluohjeet UEF//Moodlessa.

Filosofian perusopinnot: Kurssiavain: FilosofiaP10

Filosofian yleisopintojaksot: Ilmoittaudu tentteihin WebOodissa.
[Etiikka 1, kirjatentti 2 op; Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op; Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op; Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op]

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot, opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot: Kurssiavain: sosped16

Sosiaalipsykologian perusopinnot: Kurssiavain: sospsyk16

Sosiaalitieteiden perusopinnot: Kurssiavain: sostiet16

Sosiaalityön perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Sosiaalityön aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Sosiologian perusopinnot: Kurssiavain: SosiologiaP11

Terveystaloustieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot, Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot: Kurssiavain: YhtPoP12