MATKAILU

Sähköä matkailun liiketoimintaan

Menestyvän matkailualan yrittäjän, kehittäjän ja kouluttajan on tunnistettava trendit ja matkailualan kehityssuunnat, mielellään etuajassa. Asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Netin ja sosiaalisen median merkitys matkakohteen valinnassa korostuu yhä enemmän. Kilpailusta on tullut globaalia ja siinä pärjäämiseen tarvitaan liiketoimintaosaamista. Menestyminen matkailualalla edellyttää erottautumista ja erikoistumista; palveluita kehittämällä luodaan kilpailuetua.

Aducate tarjoaa yrittäjille tietoa ja työkaluja mm. matkailun liiketoimintaosaamisesta ja verkkoliiketoiminsta sekä kulttuurin hyödyntämisestä matkailutuotteiden tuotteistamisessa.  Avoimessa yliopistossa voit myös suorittaa matkailun monitieteelliset perusopinnot.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@uef.fi