Onnistunut rekrytointi - SKS Connecto Oy, Vieremä


Sähköinsinööriksi kotimaassaan Venäjällä kouluttautunut Igor Kudrin aloitti harjoittelijana SKS Connecton Vieremän tehtaalla kesäkuussa 2015. Kaksi vuotta sitten Suomeen muuttanut Igor ei ole tehtaan ainoa maahanmuuttajataustainen työntekijä, vaan tehtaassa työskentelee tällä hetkellä kolme muutakin maahanmuuttajaa, jotka ovat kotoisin Virosta, Venäjältä ja Ukrainasta. – Meillä kaikki uudet työntekijät osallistuvat aluksi perehdyttämisohjelmaan, jonka aikana työntekijä koulutetaan tehtäviinsä ja hänen kanssaan käydään läpi muun muassa työturvallisuuteen ja työelämän pelisääntöihin liittyvät asiat, kertoo tehdaspäällikkö Mika Sarkkinen. – Kaikilla uusilla työntekijöillä on myös nimetty ohjaaja, joka tukee uutta työntekijää yhdestä kolmeen kuukautta työsuhteen alussa. Tärkeää on, että ohjaajat vetävät uudet työntekijät osaksi työyhteisöä varsinkin silloin, jos työntekijän suomen kielen taito ei ole vielä kovin hyvä.

Maahanmuuttajien palkkaaminen töihin Vieremän tehtaaseen on ollut luontevaa tehtaan työnjohdolle. Kaikki tehtaan ulkomaalaiset työntekijät ovat tulleet työntekijöiksi yritykseen suorien yhteydenottojen kautta. Vieremäläisten tiiviit verkostot ovat osaltaan auttaneet siinä, että yritykseen on löydetty sopivia työntekijöitä. – Vieremällä erityisesti metallialan ympärille syntynyt yritysverkosto tarvitsee osaavia työntekijöitä Vieremää laajemmalta alueelta, toteaa Sarkkinen. – Otamme tehtaalle mielellämme myös maahanmuuttajia yritysvierailulle, jolloin maahanmuuttajat saavat luontevasti yhteyden työnantajaan. Monelle maahanmuuttaneelle yhteydenotto työnantajaan saattaa olla suuri kynnys vaikkapa kielitaidon vuoksi.
 

Huomio ohjaukseen ja perehdytykseen

Tehdaspäällikkönä toimivan Mika Sarkkisen oma työkokemus ulkomailta helpottaa maahanmuuttajien rekrytoimista työntekijöiksi. Tuotannonaloitusprojekteissa Baltian maissa, Puolassa ja Ukrainassa Mika on saanut kokemusta siitä, miten monikulttuurinen työyhteisö saadaan toimimaan. – Oikeanlainen ohjaaja työpaikalla eli niin sanottu kummihenkilö on erittäin tärkeä. Ohjaajalta maahanmuuttaneiden ohjaaminen työssä vaatii herkkyyttä aistia, miten eri kulttuureista tulevat ihmiset toimivat ja miten heidän kanssaan kannattaa kommunikoida, huomauttaa Sarkkinen.

Työhön perehdyttämisessä käytetään SKS Connecton Vieremän tehtaalla kuvallisia työohjeita, erilaisia kaavioita ja purettuja mallikappaleita. Lisäksi ohjaajat näyttävät itse työvaiheet ja aluksi työtä tehdään työpareittain. – Tekninen sanasto voi olla joskus maahanmuuttajille hankalaa, joten on meillä myös joitakin käännettyjä ohjeita, Sarkkinen lisää. – Tosin usein alan sanasto on niin tehdaskohtaista, että jokainen uusi työntekijä joutuu opettelemaan juuri tällä tehtaalla käytetyn sanaston. Mukaan lukien myös minut, naurahtaa kolmisen vuotta Vieremän tehtaan johdossa toiminut Sarkkinen.     

SKS Connecto Oy on Vieremällä toimiva yritys, joka valmistaa erilaisia sähkökomponentteja muun muassa metsätyökoneita valmistavalle Ponsselle. Yritys valmistaa johdinsarjoja ja kaapeleita, sähkökeskuksia ja jakelukiskoja. SKS Connecto Oy kuuluu laajempaan SKS Groupiin, jolla on toimintaa Suomen lisäksi myös Kiinassa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. SKS Connecton tehtaat sijaitsevat Vieremällä ja Hyvinkäällä. Vieremän johdinsarjatehtaassa työskentelee noin 70 henkilöä, joiden työtehtäviä ovat sähkökomponenttien katkonta, kokoonpano ja testaus. Lisäksi tehtaassa työskentelee suunnittelijoita sekä työnjohtoa. Suurin osa tehtaan työtehtävistä ei vaadi aikaisempaa pohjakoulutusta, vaan yritys kouluttaa ja perehdyttää kaikki uudet työntekijänsä työhön. Pääasiassa työtehtävät vaativat työntekijältä tarkkuutta ja sorminäppäryyttä. Sähkökeskusten ja ohjauskaappien kokoamisessa sähköalan tutkinto on välttämätön.


Igor Kudrin ja Mika Sarkkinen SKS Connecto Oy:n Vieremän tehtaalla

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi