MANOT // KOKEILUT

Hankkeen toiminta perustui kokeilukulttuuriin, jonka periaatteena on testata ideoiden toimivuutta, havainnollistaa mitä nopean työllistymisen tukeminen tarkoittaa sekä luoda innostunutta ja osallistavaa ilmapiiriä. Hankkeen tarkoituksena oli kokeilukulttuurin avulla löytää ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviin ongelmiin ja selvittää, kuinka maahanmuuttajia ja/tai työnantajia pitäisi tukea, jotta työllistyminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Kokeilukulttuurin periaatteiden mukaisesti ratkaistava ongelma purettiin pienemmiksi kehittämistoiminnoiksi ja uusia toimintatapoja lähdettiin kokeilemaan nopeasti. Kokeiluista saatujen palautteiden perusteella toimintatapoja kehitettiin ja niitä, testattiin uudelleen. Nopeiden kokeilujen avulla hankkeessa pystyttiin havainnollistamaan, miten maahanmuuttajien työllistymistä voitaisiin nopeuttaa.

Maahanmuuttaneiden työllistymistä nopeuttavien toimintamallien kokeilut toteutettiin Varkaudessa, Iisalmessa ja Kuopiossa. Pilotoitavien toimintamallien valitsemisen, arvioimisen ja edelleen kehittämisen tueksi perustettiin Pohjois-Savoon kehittämisryhmä, jonka tehtävänä oli koota alueen maahanmuuttaneiden työllistymistä edistävät toimijat koolle ja valita alueen tarpeisiin vastaavat toimintamallit tai menetelmät kokeiltaviksi. Koska Pohjois-Savon alueella maahanmuuttaneiden työllistymiseen liittyvät kehittämistarpeet poikkesivat alueittain toisistaan, perustettiin hankkeen toiminnan tueksi kolme alueellista kehittämisryhmää.


Kehittämisryhmät ja hankkeen toteuttamat kokeilut Pohjois-Savossa

Manot-hankkeen kokeilut

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi