MANOT // HANKE-ESITTELY


MANOT on kokeilukulttuuriin perustuva hanke, jonka tavoitteena on  pilotoida Pohjois-Savon alueella maahanmuuttaneiden työllistymistä nopeuttavia työtapoja ja –menetelmiä. Hankkeen kohderyhmää ovat maahanmuuttaneiden asiakkaiden lisäksi heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset sekä heitä potentiaalisesti työllistävät tahot.

MITÄ?

Kokeilujen tukemista, toimintatapojen pilotoimista ja koulutuksia

KENELLE?

Pohjois-Savon alueella maahanmuuttaneille, heidän kanssaan työskenteleville ja työnantajille

MILLOIN?

9.3.2015 – 30.6.2016

MISSÄ?

Pohjois-Savossa

KETKÄ?

Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus, Iisalmen ja Varkauden kaupungit sekä Aducate.

 

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi