Opintomaksut ja opinto-oikeus

Opintomaksut:

Yksittäiset opintojaksot

12 euroa/opintopiste 

Perusopintokokonaisuus, väh. 25 op 250 euroa

Aineopintokokonaisuus, väh. 35 op

350 euroa
Aineopintokokonaisuus, alle 35 op 10 euroa/opintopiste
Osaamiskokonaisuudet 10 euroa/opintopiste
Käsittelymaksu (koskee opintojen perumista) 50 euroa
Yliopiston alumnien vuonna 2020 alkavat opinnot 5 euroa / opintopiste

 

Yliopiston alumnien - Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun yliopistosta ja Kuopion yliopistosta valmistuneiden - opintomaksun alennuksen vuonna 2020 alkavista opinnoista. Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa 5.8.2020 klo 9:00.

Syventävät opinnot rinnastetaan hinnastossa aineopintoihin. Yleiset oikeusjärjestysopinnot rinnastetaan hinnastossa aineopintoihin.

Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Perumisaikana kirjallisesti perutuista opinnosta maksun palautuksen yhteydessä pidätetään aina enintään 50 euron käsittelymaksu. Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen järjestäessä opetuksen, opintomaksu koostuu avoimen yliopiston opintomaksusta ja yhteistyöoppilaitoksen opintomaksusta.

Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta ja syventävissä opinnoissa kuusi lukukautta alkaen ilmoittautumislukukaudesta. Opinto-oikeusaikana yksittäisen opintojakson suorittamisaikaa osana opintokokonaisuutta ohjaa kunkin lukuvuoden opinto-ohjelma. Osaamiskokonaisuuden opinto-oikeusaika määritellään sen laajuuden mukaan.

Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta ilmoittautumislukukauden alusta alkaen.

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Voimassaolevat opinto-oikeutesi ja niiden kestot löydät WebOodissa, katso Omat perustiedot. Yliopiston lukukaudet ovat: kevätlukukausi 1.1.-31.7. ja syyslukukausi 1.8.-31.12.

Ilmoittautumisen peruminen

Katso Maksu- ja perumisehdot > Ilmoittautumisen peruminen

Opintojen keskeyttäminen määräajaksi

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus voidaan keskeyttää enintään kahden peräkkäisen lukukauden ajaksi. Opiskelijan tulee ilmoittaa avoimen yliopiston asiakaspalveluun (katso yhteystiedot) kirjallisesti keskeyttämisestä edeltävän lukukauden loppuun mennessä (kevätlukukaudella 31.07. ja syyslukukaudella 31.12. mennessä). Opintomaksuja ei palauteta.

Opintomaksujen lainsäädäntöperusta

Avoimen yliopiston opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) sekä asetuksen 2 §:n muutokseen (1436/2014). Opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman erillisiä toimenpiteitä (Yliopistolaki 558/2009, 8§).