Luonnontieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Voit opiskella useita luonnontieteellisiä oppiaineita sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla.

Perusluonnontieteet, kuten fysiikka, matematiikka ja kemia antavat peruskäsityksen luonnontieteellisestä ajattelutavasta ja niistä saa valmiuksia usean alan opintoihin ja työelämään.

Tietojenkäsittelytiede antaa valmiuksia jäsentää tietojärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen kysymyksiä sekä teoreettisesti että käytännöllisesti.

Tilastotiede on menetelmätiede, joka antaa työvälineitä suurten aineistojen käsittelyyn ja tulkintaan.

Ympäristötieteen ja biologian opinnot ovat monitieteinen kokonaisuus biologiasta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Metsätieteen opintoja suunnitellaan opetustarjontaan. Metsätieteen sivuaineopinnoiksi sopivat useat Avoimen yliopiston perusopinnot (esim. kauppatieteet, metsä- ja ympäristöoikeus, ympäristötiede ja tietojenkäsittelytiede).

Luonnontieteet sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, alan opintoja suunniteleville ja muiden opintojen tueksi. Opinnot antavat myös työelämän edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, jotka lisäävät monen eri alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta.

Opiskelu

Voit opiskella useassa oppiaineessa sekä perus- että aineopintoja tai suorittaa valitsemiasi yksittäisiä opintojaksoja.  Avoimen opiskelijat osallistuu yliopiston perusopetuksen opetusryhmiin.

Opetustarjonta


Avoimen yliopiston opinnot voivat olla myös väylä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Hakuedellytyksenä on 25 opintopistettä alan perusopintoja, vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Katso tarkemmat tiedot: tutkintotavoitteinen opiskelu sekä haeyliopistoon.fi.

Opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Yhteyshenkilöt

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
+358403553387
Suora numero
+358294457041
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Tiina Pyrstöjärvi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset, avoin yliopisto: fysiikka, kemia, matematiikka, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
GSM-numero
+358403553921
Suora numero
+358294457044
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- datatiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, metsätiede, sosiaalityö, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
+358403553934
Suora numero
+358294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs