Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op – opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista.

Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.
Tavoitteet

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle.

Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Kohderyhmä Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Opintojaksot

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla mahdollisia.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina:

  • Lähiopetus sisältää omaa lähiopetusta kolmella opintojaksolla, luentotentit ja opiskelijoiden itsenäistä opiskelua. Kahdella opintojaksolla on itsenäistä opiskelua ja laajat oppimistehtävät.
  • Verkko-opinnot sisältävät verkkotallenteet, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, verkkotentit. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy myös luentotallenteita.
  • Monimuoto-opintoihin on mahdollista yhdistää lähiopetusta ja verkko-opintoja erikseen sovitusti.

Opettaja/tuutori

Lähiopetuksessa oppilaitos rekrytoi omat opettajansa. Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Riitta Sutinen, riitta.sutinen@uef.fi, p. 029 445 7100