Läntisen teologian opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta 

IItä-Suomen yliopiston Teologian osaston ja Avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta saa jatkoa lukuvuonna 2020-2021. Valitsemme teologian väyläryhmään 20 opiskelijaa suorittamaan tutkintotavoitteisesti yleisen teologian opintoja sekä tutkintoo sisältyviä kieli- ja viestintäopintoja. Kaikki väyläryhmän mukana lukuvuonna 2020-2021 vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneet opiskelijat hyväksytään tutkinto-opiskelijoiksi ilman erillistä valintakoetta.

Ala Läntinen teologia, teologi
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika 13.7.2020 klo 9.00 – 21.7.2020 klo 15.00
Opintopisteet 29
Suoritusaika Lukuvuosi 2020-2021
Opiskelijamäärä 20 opiskelijaa

Hinta

10-12 euroa / opintopiste

Mikä on yleisen teologian väyläryhmä?

Yleisen teologian väyläryhmään valitaan kaksikymmentä (20) opiskelijaa.

Väyläryhmä suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana yleisen teologian perusopinnot (25 op) sekä opintojaksot Tieteenfilosofiaa teologeille (2 op) ja English Academic Reading Skills  for Theology (2 op) Avoimessa yliopistossa. Suorittamalla opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) ryhmän mukana, opiskelija valitaan kevätlukukauden 2021 yhteishaussa läntisen teologian tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

Väyläryhmän opiskelijat hyötyvät:

  • Varma sisäänpääsy tutkinto-opiskelijaksi valintakriteerit täyttäville.
  • Osa tutkinnosta suoritettu ensimmäisen lukuvuoden aikana Avoimessa yliopistossa.
  • Ohjattua opiskelua ja ryhmäytymistä muiden väyläryhmässä opiskelevien kanssa.
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta.
  • Mahdollisuus opiskella sivutoimisesti.

Suoritustapa

Väyläryhmässä suoritettavia opintoja ei hyväksilueta aiemmilla opinnoilla, vaan vaaditut 29 opintopisteen opinnot tulee suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Mikäli sinulla on jo suoritettuna väyläopinnot tai osa niistä, sinun kannattaa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi pitkässä väylässä, katso alempana kohta Teologian pitkä väylä.

Opinnot suoritetaan suomen kielellä ja opinnoissa hyödynnetään myös englanninkielistä oppimateriaalia.  Huomioi myös tutkinto-opiskelijan kielitaitovaatimukset Itä-Suomen yliopistossa.

Opinnot ovat suoritettavissa verkkovälitteisesti lukuun ottamatta muutamia lähiopetuspäiviä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella lukuvuoden 2020-2021 aikana. Lähiopetuspäivät ovat pakollisia.

Lukuvuoden ensimmäinen lähipäivä on perjantaina 28.8.2020 ja se toteutetaan verkkovälitteisesti. Syyslukukaudella 2020 toinen lähipäivä pidetään loka-marraskuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kevätlukukauden ensimmäinen lähipäivä pidetään perjantaina 5.2.2021. Kevätlukukauden toinen lähipäivä pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Opintomaksut

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 - 12 euroa/opintopiste. Väyläopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

  • Yleiset teologian perusopinnot 25 op, 250 euroa
  • Tieteenfilosofiaa teologeille 2 op, 24 euroa
  • English Academic Reading Skills for Theology 2 op, 24 euroa

Tutustu opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa.

Ilmoittautuminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta väyläryhmään on kaksivaiheinen.

Ensimmäinen vaihe

Ilmoittautuminen väyläryhmään alkaa maanantaina 13.7.2020 klo. 9.00 ja päättyy tiistaina 21.07.2020 klo 15.00 tai kun 50 ilmoittautumista tulee täyteen. Ilmoittautuminen tehdään opintopolku.fi-palvelussa ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista. Ilmoittautumisjärjestyksessä 50 ensimmäistä pääsee toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Ilmoittautumisjärjestyksessä 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta hakijaa tekee sähköisen testin, josta saatavien pisteiden perusteella valitaan 20 parhaat pisteet saanutta hakijaa väyläryhmään. Testin avulla selvitetään hakijan opintosuunnitelmia, orientaatiota ja motivaatiota. Testi ei vaadi ennakkovalmistautumista. Mikäli hakijoilla on testistä sama pistemäärä, valinta ensimmäisen vaiheen ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Testi toimitetaan hakijoille sähköpostitse ja se tulee olla tehtynä viimeistään 26.7.2020 klo 23.59. 

Mikäli sinulla on jo suoritettuna väyläopinnot tai osa niistä, kannattaa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi pitkässä väylässä, katso alempana kohta Teologian pitkä väylä.

Minkälaista teologian opiskelu on ja mihin teologina voi työllistyä

Teologian opetus perustuu kriittiseen tutkimukseen kristinuskon maailmanlaajuisesta merkityksestä. Itä-Suomen yliopistossa erityinen mielenkiinnon kohde on idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaaminen.

Teologin suuntautumisvaihtoehdon mukainen tutkinto täyttää Suomen evankelisluterilaisen kirkon edellytykset hakea pappisvirkaa, mikäli opiskelija suorittaa kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot. Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot suorittavalle suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yhteiskunnassa ja uskonnollisissa yhteisöissä.

Tutustu myös teologian osaston verkkosivuihin.

Lisätietoja työllistymisestä, työnkuvista ja palkkauksesta löydät myös Töissä -palvelusta ja Urapolulla -palvelusta

Tutustu myös Itä-Suomen yliopiston urapalveluiden kokoamiin tietoihin valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.

Teologian pitkä väylä

Mikäli et halua mukaan ohjattuun aikataulutettuun väyläryhmään, mutta haluaisit opiskella teologiaan, voit ilmoittautua Avoimen yliopiston teologian opintoihin opintojakso- tai opintokokonaisuus kerrallaan. Sisällöllisesti opinnot ovat vastaavia kuin väyläryhmäopiskelijoilla. Tutustu avoimen yliopiston teologian opintoihin!

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi myös pitkässä väylässä. Tällöin voit suorittaa valintaperusteiden mukaiset opinnot omaan tahtiin ja hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa. Tutustu valintaperusteisiin: haeyliopistoon.fi.  

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antavat suunnittelija Leea Huusko leea.huusko@uef.fi +358505119468 sekä avoimen yliopiston opinto-ohjaajat, katso yhteystiedot.