Lääketieteen perusteita -perusopinnot 25 op monimuoto-opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Lääketieteen perusteita –opintojen kohteena on ihminen. Elimistön rakenne ja toiminta -opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Muilla opintojaksoilla tarkastellaan eri-ikäisen väestön yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa. Johdanto –jaksolla esitellään lääketieteen ja terveystieteiden sekä kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille lääke- ja terveystieteistä: terveydestä ja sairauksista, niiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneille, esim. henkilöille, jotka harkitsevat terveydenhoitoalan opintoja tai haluavat päivittää osaamistaan em. aihealueilla.

Opintojaksot

Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op (verkko-/ lähiopetus)
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (verkko-/ lähiopetus)
Lasten ja nuorten terveys 5 p
Työikäisen terveys 5 op
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opintokokonaisuus toteutuu täysin verkko-opintoina, mutta viidestä opintojaksosta 1-2 on mahdollista järjestää lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksessa. Elimistön rakenne ja toiminta –opintojakso (4 op) kuuluu myös Liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen, joten se hyväksi luetaan ko. oppiaineen opiskelijoille.
Opinnot sisältävät luentotallenteita, joiden pohjalta suoritetaan oppimistehtäviä tai verkkotenttejä. Jos yhteistyöoppilaitos järjestää opintojaksoja lähiopintoina, tulee opettajien opetuspalkkiot ja matka-ja majoituskulut korvattaviksi.

Opettaja/tuutori

Verkko-opinnoissa opettajina toimii Avoimen yliopiston opettajat.

Avoimen yliopiston suunnittelija auttaa opettajien hankinnassa lähiopetusjaksoille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 029 445 7041 ja koulutussihteeri Pia Koponen, pia.koponen@uef.fi, 029 445 7040