Kurssin 2015-2017 opinnäytetyöt

 

(Toim.) Pasanen Kari, Pyrstöjärvi Tiina, Kärki Jukka-Pekka
Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen päätösseminaari, Osa 1, 10.-11.11.2016
Seminaarikirja

(Toim.) Pasanen Kari, Pyrstöjärvi Tiina, Kärki Jukka-Pekka
Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen päätösseminaari, Osa 2, 30.-31.3.2017
Seminaarikirja

 

Opinnäytetyöt

Ahola Susanna
Ulkoseinärakenteen kosteusteknisen toiminnan seuraaminen

Alanko Antti
Ilmanvaihdon käyttötapojen ja käyttötasojen vaikutus sisäilmaan koulurakennuksissa
(Savukokeiden videoraportit)

Asikainen Terhi
Kuntien toimintatapoja koulujen sisäilmaongelmien selvittämisessä

Colliander Jarno
Terveysaseman sisäilmakorjausten onnistuminen ja niiden vaikutus käyttäjien oireiluun

Inkinen Olli
Rakennuksen vuotoilmareitit ja kartoitusmenetelmät

Kemppi Jarkko
Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon vaikutus sisäilmaolosuhteisiin

Kukkonen Mika
Sisäilmasto-olosuhteiden hallinnan ja valvonnan toimintaopas - Lemminkäinen kiinteistöjohtaminen

Laitinen Jarno
Kankaisten koulun laajennusosan sisäilmaselvitys ja irtaimiston käsittely muuton yhteydessä

Larjovuori Carita
Rakennuttajan toimintamalli reklamaation saapumisesta sisäilmaongelmien ratkaisemiseen 10-vuoden vastuuaikana

Lasanen Pirjo, Hirvonen Aki
Sisäilmaongelmaisen toimistokiinteistön tutkimusten ja sisäilmakorjausten analyysi,
riskikartoitus ja tutkimussuunnitelma jatkotutkimuksia varten

Leppänen Juha
Salaojittavien lämmöneristeiden tunnettuus ja käyttökokemukset. Kyselytutkimus.

Ojanperä Timo
Oulun kaupungin sisäilmasto-ongelmien toimintamalli ja sen kehittäminen

Oksala Aku
Pohjois-Savon alueen suunnittelijatarve ja rakennusterveysasiantuntijan tunnettuus

Pasanen Marko
Ongelma jäi maton alle, vai jäikö? Ilmastoitu matto alapohjarakenteen korjausmenetelmänä

Pilvinen Pamela
Sisäympäristökorjausten kustannusten jakautuminen - Esimerkkitarkasteluna asunto-osakeyhtiön osakaskorjausten toteutuminen

Pälve Mika
PUR-pinnoitettujen muovimattojen VOC-päästöt BULK-menetelmällä

Savila Markku
Rakennusten olosuhteiden mittaaminen.Sensoritekniikka, IOT, pilvipalvelut ja BigData

Seikkula Kirsi-Maria
Yleisimmät sisäilmaongelmia aiheuttaneet tekijät Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien omistamissa rakennuksissa sekä rakennuksen sisäilmateknisen katsastuksen kehittäminen

Sikala Katja
Onnistumiseen perustuva palkkiomalli sisäilmaprojekteissa

Sorjonen Joni
Alkutarkastusmenettely asuntokaupan reklamaatiota varten

Suortamo Pirita
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa

Tanninen Jouni, Viittanen Arto
Paine-eron vaikutus sisäilmassa olevien hiukkasten ja mikrobien määrään

Tertsunen Hanna
Vuorovaikutusmenetelmät teknisen asiantuntijan tueksi. Sisäilmasto-ongelmaisten kohteiden käyttäjien
kohtaaminen työpaikoilla

Töyräskoski Nina
Muovimattopäällysteisten lattioiden epoksikapselointiin liittyvät työvirheet ja niiden vaikutus sisäilmaan

Vahala Kalervo
Koulurakennuksen kuntotutkimuksen sisältämät kolme riskirakennetta, korjausehdotukset ja haitta-ainekartoitus

Virtanen Jutta
Joensuun Ellin toimintaohje sisäilmasto-ongelmiin