Kurssin 2013-2015 opinnäytetyöt
 

(Toim.) Pasanen Kari, Pyrstöjärvi Tiina, Virtanen Soile
Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen päätösseminaari, Osa 1, 29.-30.10.2014
Seminaarikirja(Toim.) Pasanen Kari, Pyrstöjärvi Tiina, Virtanen Soile
Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen päätösseminaari, Osa 2, 25.-26.2.2015

Seminaarikirja


Opinnäytetyöt

Ahola Antti
Koneellisen radontuuletuksen vaikutus lämmöneristämättömän maanvaraisen betonilaatan rakennekosteuteen lyhyellä ajanjaksolla

Haatainen Susanna
Ääniympäristö ja koettu melu päiväkodeissa

Heikkinen Janne
FI-Service Oy:n asbestityömenetelmät ja turvallisuus

Hellberg Susanna
Terveydensuojelulain (763/94) mukaiset asumiskiellot

Hiltunen Samu ja Jokinen Risto
Audiovisuaalinen koulutusmateriaali osastoinnin ja alipaineistuksen toteuttamiseen kosteus- ja mikrobivaurioden korjauskohteissa

Himberg Henrik
Asuntokaupan kuntotarkastuksessa todettujen seikkojen vaikutus kaupan ehtoihin

Hölttä Lari
Terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen yhteistyö

Jokelainen Heidi-Johanna ja Salmi Piritta
Omistajan rooli homevaurioituneen rakennuksen tai rakenteen korjausvaurioprosessissa

Kallio Jani
Rakenteiden koneellinen kuivaus

Katainen Ville ja Vähämaa Kai
Paine-erojen pitkäaikainen seuranta ja painesuhteiden vaihtelu rakennuksessa

Kesti Nina
Homesiivouksen käytännön toteutus ja tuotteistus

Koli Mikko
System Platon alipainelattiat sisäilmaongelmien ratkaisuissa

Koskinen Elisa
Sisäilman PAH-yhdisteiden tutkimusmenetelmien soveltuvuus sisäilman laadun arviointityöhön

Koskinen Vesa
Laboratorioiden välinen vertailututkimus: VOC-sisäilmanäytteet

Laine Katariina
Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen sisäilmakorjauksessa

Laurikainen Vesa
Käyttötarkoituksen muutos huoltoasemasta kokoontumistilaksi

Malinen Hannu
Terveydensuojeluviranomaisen ja asunto-osakeyhtiön yhteistyö

Nenonen Mika ja Savela Jari
Betonirakenteen lämpökäsittelyn vaikutus VOC päästöjen vähenemiseen

Ojalehto Pauli
Nopeiden teknologisten sisäilmaratkaisujen vaikutus toimistotilojen sisäilman laatuun

Pihlajaniemi Jari
Moniammatillisen sisäilmaryhmän perustaminen, työn käynnistäminen ja toimintaohjeistuksen sisällön laadinta Toivakan kunnassa

Rantanen Arto
Vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen yksikerroksisissa pientaloissa

Rahkola Markku ja Lemmetyinen Pekka
Ohjeita työnaikaiseen kosteudenhallintaan pientalojen uudisrakentamisessa

Turunen Jarmo
Ilmanvaihtojärjestelmän kuitusaneerauksen vaikutus järjestelmän äänitasoon

Vepsäläinen Atte
Upponallen päiväkodin ryömintätilaisten alapohjien korjaus

Viitala Virpi
Asiakaskokemukset Senaatti-kiinteistöjen sisäilmastohankkeissa

Visuri Esa
Sisäilmalähtöinen rakennuttaminen korjausrakentamisessa

Yrjänä Lotta
Kiinteistöjen vuosihuoltojen laiminlyöntien vaikutus sisäilmastoon