Kulttuurintutkimuksen opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta 

Tule opiskelemaan Kulttuurintutkimuksen väyläopinnot 25 op hyvin tiedoin ( 3/5) ja hae Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan (HuK/FM) avoimen yliopiston väylän kautta keväällä 2021!

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa opiskelet monipuolisen tutkinnon kiinnostuksesi mukaan ja tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa tehtävissä esim. suunnittelijana, tiedottajana, tutkijana tai opetustehtävissä kulttuuri- ja sivistysorganisaatioissa, yrityksissä, hankkeissa ja järjestöissä.

Ala Kulttuurintutkimus
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Opintopisteet 25 op
Opiskelijamäärä Valitaan 10 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa / opintopiste

 

Havainnekuva - hiljanen kansa

Sisältö

Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot sisältävät kulttuurintutkimuksen yhteisiä opintoja sekä valinnan mukaan opintojaksoja kulttuurintutkimuksen erikoistumisaloilta. Opintojaksot ovat suoritettavissa monimuoto-opintoina, kirjallisuustentteinä, oppimistehtävinä ja verkkokursseina joustavin aikatauluin. Suorittamasi opinnot hyväksi luetaan täysimääräisesti tutkintoon.

Pakolliset (yhteensä 15 op):

Valitse kaksi seuraavista (yhteensä 10 op):

Kohderyhmä

Kulttuurintutkimuksesta ja sen erikoistumisaloista kiinnostuneet, erityisesti yliopistoon hakevat.

Opintomaksu

Kokonaisuuden hinta on 250 €. Opintoja voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina, jolloin hinta on 12 €/
op.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kokonaisuuden opiskelijaksi (ilmoittautuminen avautuu 7.8.2020).

Kysy lisää

Sari Hakkarainen, puh. 029 445 7048, sari.hakkarainen@uef.fi