Kulttuuriantropologian opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Kulttuuriantropologian perusopinnot suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriantropologisen tutkimuksen suuntauksista ja tutkimusteemoista ja sijoittumisesta kulttuurintutkimuksen kenttään.

Opintojaksot

Johdatus perinteen tutkimukseen ja kulttuuriantropologiaan 5 op
Kulttuuri-ilmiöstä tutkimuskohteeksi  5 op
Antropologian perusteet 5 op
Kulttuurisuus ja muuttoliikkeet 5 op
Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena  2 op (uskontotieteen perusopintojen opintoja)
Moderni uskonnollisuus 3 op (uskontotieteen perusopintojen opintoja)
Kulttuurintutkimus 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048