Miten rahoitan opinnot?

Opiskelu Avoimessa yliopistossa on yleensä omaehtoista sivutoimista opiskelua, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin. Avoimen yliopiston opintoihin on kuitenkin mahdollista hyödyntää eri tahojen tarjoamia rahoitusmalleja.

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Avoimeen yliopisto-opiskeluun on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea. Tuen myöntämisen ehtoina on muun muassa vähintään kahdeksan vuoden työhistoria, opintovapaa sekä vähintään vuoden kestänyt työsuhde nykyiseen työnantajaan. Aikuiskoulutustukeen oikeuttavaa koulutusta on avoimessa yliopistossa suoritettavat tutkinnon osat, kuten esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot koulutuksen alasta riippumatta. 

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää myös yksittäisten avoimen yliopiston kurssien suorittamiseen, jos opinnot ovat hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Opintojen ammatillisuutta voi kuvata hakemuksessa. Hakemukseen voi liittää myös työnantajan lausunnon opintojen ammatillisuudesta. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia (keskimäärin väh. 3 op/kk). Katso lisää: Työllisyysrahaston ohje opintovapaalle jäävälle.

Jos suunnittelet opintoja avoimessa yliopistossa ja haet Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea, toimi seuraavasti:

  • Ota yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan/koulutussihteeriin opintojen suunnittelua ja ilmoittautumista varten, katso yhteystiedot.
  • Ilmoittauduttuasi avoimeen yliopistoon toimitamme sinulle hakemukseen liitettävän opiskelutodistuksen.
  • Voit hakea halutessasi ennakkopäätöstä Työllisyysrahastosta, jossa otetaan kantaa työhistoriasi riittävyyteen sekä opintojen soveltuvuuteen. Tällä voi olla myös merkitystä neuvotellessasi opintovapaasta työnantajasi kanssa.
  • Kun saat Työllisyysrahaston varsinaisen päätöksen, ilmoita päätöksestä välittömästi tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta avoimeen yliopistoon sille henkilölle, jonka kanssa asioit päätöstä hakiessasi:
    • Kun ilmoitat opintojen aloittamisesta, toimitamme sinulle opintojen aloittamisohjeet sähköpostitse ja opintomaksu laskutetaan.
    • Kun ilmoitat Työllisyysrahaston kielteisestä päätöksestä ja et aloita opintoja, opinto-oikeus päätetään ja laskutamme ilmoittautumisen käsittelystä käsittelymaksun 50 euroa.
    • Jos emme saa ilmoitustasi päätöksestä kolmen kuukauden määräajassa, katsomme sinun aloittavan opinnot, toimitamme sinulle opintojen aloitusohjeet ja opintomaksu laskutetaan kokonaisuudessaan.

Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua 14 vrk ilmoittautumisesta. Opinto-oikeuden käsittelymaksu 50 euroa pidätetään perumisaikana kirjallisesti perutusta opinto-oikeudesta.  Tutustu avoimen yliopiston opintomaksuihin.